“Kennis in je Kas gaat leven als onderzoeksresultaten zichtbaar worden”

“Als programmaraad van Kennis in je Kas zijn we echt goed bezig.” Daarover laat bromeliateler Marco Koolhaas van LKP uit Moerkapelle geen misverstand bestaan. “We opereren bij de beoordeling van onderzoeksprojecten volledig onafhankelijk, in het belang van alle ondernemers in de glastuinbouw. Het is nu zaak dat aansprekende resultaten zichtbaar worden. Mond-tot-mond reclame is de beste manier om het draagvlak te vergroten.”

Marco Koolhaas is, net als de overige leden van de programmaraad, vanaf het begin betrokken bij Kennis in je Kas, de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Over de werkwijze van de programmaraad is hij beslist tevreden, maar hij constateert ook dat KijK bij collega-telers nog onvoldoende leeft. “We zijn nu ruim twee jaar bezig met de beoordeling van onderzoeksvoorstellen voor de drie innovatieprogramma’s, maar er zijn nog niet veel projecten afgerond. Dat heeft te maken met de lengte van de projecten, maar ook met vertraging als gevolg van de coronacrisis. Feit is dat daardoor nog onvoldoende resultaten te melden zijn. Telers moeten met tevredenheid kennisnemen van de bevindingen van de onderzoekers, dan wordt er actief over gesproken en gaat de essentiële meerwaarde van KijK vanzelf rondzingen. Daar moeten we naartoe, dus moeten we eerst door deze periode van betrekkelijke stilte heen.”

Affiniteit met onderzoek
Over de praktische gang van zaken rond de onderzoeksvoorstellen is Marco Koolhaas eveneens tevreden. “We krijgen beslist goede voorstellen ter beoordeling en dat resulteert steevast in goede discussies in de programmaraad. Dat resulteert niet altijd in lachende gezichten bij de programmamanagers, omdat er kritische vragen worden gesteld naar aanleiding van de voorstellen. Ik vind dat onze taak, het moeten geen hamerstukken worden. Het is onze taak en verplichting richting de achterban om precies te weten wat een project behelst en wat telers daarvoor krijgen. We willen goed onderzoek, die verantwoordelijkheid dragen we namens een zeer grote groep ondernemers in de glastuinbouw. Daar betalen ze ook een aanzienlijk bedrag voor.”
Zelf heeft hij veel affiniteit met onderzoek, maar er zijn ook collega’s in de programmaraad die het veel zakelijker benaderen. “We werken sowieso aan een gemeenschappelijk doel. Vanuit mijn eigen interesse en nieuwsgierigheid ben ik misschien sneller geneigd om positief te adviseren over een project. Daarom is het goed dat we inhoudelijk discussiëren, zodat ook de kritische vragen worden behandeld en ieder lid van de programmaraad min of meer wordt verplicht om zich uit te spreken en zijn standpunt te onderbouwen.”

Geen nieuwe organisatie bouwen
‘Gewasoverstijgend’, die kwalificatie komt elke bijeenkomst van de programmaraad meerdere keren ter tafel. “Dat proberen we inderdaad strak door te voeren. Daar zit het onderscheidende van Kennis in je Kas; iedereen betaalt mee aan een onderzoek, dus iedereen moet profijt hebben van de resultaten daarvan. Dat betekent overigens niet dat we daar oneindig over blijven soebatten.”
Uit de bijeenkomsten van de bezwaarcommissie krijgt de programmaraad onder andere mee dat sommige telers van mening zijn dat de scheiding tussen stichting Kennis in je Kas groter moet zijn. “Dat snap ik enerzijds wel, maar dan moet je ook kijken naar het alternatief. Moet je dan een hele nieuwe situatie opbouwen. Dat kost tijd en geld en overhead moet ook worden betaald. Ervaring leert dat we dat goed moeten uitleggen. De boodschap van KijK blijven vertalen naar de ondernemers, dat is en blijft een belangrijke opdracht. Daarvoor is het goed dat we Jos van Kester als accountmanager kunnen inschakelen. Zelf ervaar ik dat ik compleet onafhankelijk van Glastuinbouw Nederland kan opereren. Dat is essentieel voor de werkwijze van de programmaraad en daar zullen we ook geen concessies aan doen.”

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer