“Als tuinders moeten we onze verantwoordelijkheid nemen naar de toekomst”

Onderzoek; het blijft een veelbesproken onderwerp onder tuinders. En als het strategisch onderzoek vanuit Kennis in je Kas (KijK) betreft, is dat uiteraard niet anders. In welke projecten wordt geïnvesteerd? Waarom, waarom niet, hoeveel en met welke garantie? Als lid van de programmaraad van KijK heeft Pieter Stolk een heldere mening: “We moeten niet onderzoeken om het onderzoeken, maar we moeten wel durven om gewasoverstijgend onderzoek te blijven uitvoeren. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het continuïteitsperspectief van de glastuinbouw. Het gaat immers om de toekomst van de sector.”

Bovengenoemde discussie is ook binnen de programmaraad van Kennis in je Kas de afgelopen twee jaar veelvuldig gevoerd. “Ik ben tevreden waar we nu staan. De gesprekken zijn open en eerlijk; het was best even zoeken, maar we hebben de goede richting zeker te pakken.”

Geen garantie
Pieter Stolk is samen met zijn broer eigenaar van potplantenbedrijf Stolk Brothers in Bergschenhoek, gespecialiseerd in potanthuriums. Hij vindt het een uitdaging om de diverse onderzoeksvoorstellen, die tijdens de bijeenkomsten van de programmaraad de revue passeren, op de juiste manier te beoordelen. “Komt het voorstel bij telers vandaan, of bij onderzoekers? Dat is het eerste wat ik wil weten. Als het een verzoek vanuit tuinders betreft, dan kijk je er toch anders naar. Maar ook al heb je geld in een project geïnvesteerd, dan is dat nog geen garantie voor het resultaat. Soms komt niet alles eruit. Dat is inherent aan onderzoek. We moeten kritisch blijven over de keuze van onderzoek, maar anderzijds ook durven. Het gaat om de verantwoordelijkheid die we als tuinders en als glastuinbouwsector in zijn geheel hebben naar de toekomst toe. Die moeten we nemen.”
Als recent voorbeeld noemt hij het project ‘Weet wat er leeft’. “Daar hebben we best lang over gediscussieerd. Dit betreft een onderzoek waar de overheid fors in investeert en waarbij onze bijdrage relatief beperkt is. Als zo’n initiatief zich aandient, moet je het lef hebben om aan te haken.”

Begeleidingscommissie
De programmaraad van Kennis in je Kas bestaat volgens Pieter Stolk uit een goede mix van kritische ondernemers, die genomen beslissingen ook goed kunnen onderbouwen. “Voeg daar de ondernemersgroepen vanuit de onderzoeksthema’s aan toe en je hebt een ruime groep van mensen met kennis en kunde. Dat vergroot de kans op succesvolle onderzoekprojecten. De rol van de begeleidingscommissies moeten we zeker niet onderschatten. Investeer je als ondernemer zelf in een project, dan zit je er als ondernemer vanzelfsprekend bovenop. Maar ook bij strategisch, toekomstgericht onderzoek – waar geen sprake is van ‘vandaag een probleem, morgen de oplossing’ – is de inbreng van telers tijdens het traject essentieel.”

Bruggen bouwen
Anderhalf jaar geleden stelde Pieter, op de pagina van Glastuinbouw Nederland in vakblad Onder Glas, dat hij in brede zin van mening is dat de Nederlandse glastuinbouw niet zonder deze vorm van strategisch onderzoek kan. “Dat vind ik nog steeds. We moeten dit collectief aanpakken om de concurrentie uit andere landen het hoofd te bieden. Financiering daarvan vereist extra uitleg en transparantie, omdat de meerwaarde niet van vandaag op morgen zichtbaar of tastbaar is, maar het is wel de enige manier. Wat moet je doen om ook over twintig jaar nog verantwoord te kunnen telen in Nederland? Die toekomstvraag is voor ieder tuinbouwbedrijf van toepassing, dus moeten we voortdurend proberen bruggen te bouwen richting gewasoverstijgend onderzoek.”

Meer nieuws