Plantgezondheid

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid is gericht op een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen, dan wel te beheersen. Door te kiezen voor een integrale systeemaanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve groene oplossingen. Dit biedt extra kansen voor een duurzame productie.

Actielijnen

Weerbaar gewas

 • Sterker maken van het gewas; weerbaar telen, weerbaar substraat/bodem.
 • Ingebouwde resistentie (fysieke/morfologische resistentie).
 • Geïnduceerde resistentie (teeltmaatregelen).

Robuuste en weerbare teeltsystemen

 • Breed leger biologische bestrijders.
 • Gesloten kas maatregelen.
 • Weerbare bodem/substraat/water en ecosystemen met predatoren en inzet micro-organismen).

Slimme en innovatieve technologieën

 • Nieuwe detectie- en monitoringssystemen.
 • Verfijnde toedieningstechnieken.
 • Precisie gewasbescherming.

Effectief en duurzaam middelen/maatregelenpakket => Groene Stelsel en medicijnkast

 • Biologische groene middelen en maatregelen.
 • Correctiemiddelen.
 • Beslissingsondersteunende systemen waarin alle middelen, maatregelen en technieken zijn verwerkt.

Systeemintegratie

 • Interactie tussen de vier bovenstaande actielijnen en integratie van resultaten ten behoeve van succesvolle robuuste en weerbare systemen in de gehele keten.

Deze onderzoekslijnen worden periodiek bekeken en besproken met de achterban.