Privacy en cookies

Privacy

Wij respecteren de privacy van bij Kennis in je Kas (KijK) betrokken bedrijven en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wie zijn wij?
Wij zijn Stichting Kennis in je Kas. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die hierna worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:
Stichting Kennis in je Kas
per adres Glastuinbouw Nederland
Bezoekadres Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
Postadres Postbus 447, 2700 AK Zoetermeer
Telefoon +31 85 003 64 00
E-mail info@kennisinjekas.nl

Persoonsgegevens
De feitelijke verwerking van bedrijfs-en persoonsgegevens ten behoeve de inning van de telersbijdrage voor KijK is neergelegd bij extern administratiekantoor AVZ Administraties te Wateringen, zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. Dit zullen veelal bedrijfsgegevens zijn, maar het kan de volgende persoonsgegevens betreffen:

  • Naam, adres- en contactgegevens (telefoon, e-mail)
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
  • Gegevens voor het onderhouden van contacten met de bedrijven die behoren tot de doelgroep van Kennis in je Kas

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Versturen van facturen per e-mail en post, telefonisch contact en eventuele correspondentie per post
  • Het bankrekeningnummer wordt gebruikt voor facturatie
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven van Stichting KijK

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap bij een van de leden van de Brancheorganisaties Groenten & Fruit Nederland en de Brancheorganisatie Siergewassen. Dit zijn in verband met Kennis in je Kas: Glastuinbouw Nederland, GroentenFruitHuis, Royal Flora Holland, Plantion.

Voor bedrijven die geen lid zijn van genoemde organisaties verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de Verbindend Verklaring van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Delen van gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

  • Door ons ingeschakelde verwerker: AVZ administraties. Zie hier het privacystatement van AVZ Administraties.
  • Toezichthoudende autoriteiten.

Doorgifte van persoonsgegevens
Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Statistieken
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Het kan voorkomen dat wij zelf Analytics resultaten koppelen aan andere Google diensten zoals Adwords ter verbetering van onze website en dienstverlening.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als o.a. Facebook, Twitter, Linkedin, Google, enz. Deze buttons werken door middel van stukjes code die via deze partijen of via een derde partij (AddThis) afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Op een deze code hebben wij deels geen invloed. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, enz. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij hierboven aangegeven.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Cookies

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.