Innovatieprogramma

Welke onderzoeken?

Kennis in je Kas gaat om de drie innovatieprogramma’s:

Toekomstgericht

Het is een samenhangend pakket aan onderzoeksprojecten, gericht op een strategisch doel voor de (middel-)lange termijn. Bijvoorbeeld klimaatneutraal telen of weerbare planten. Het betreft onderzoek én kennisuitwisseling over resultaten.

Gewerkt wordt aan gewasoverstijgend innovatieonderzoek. De puur gewasgerichte projecten worden niet uit collectieve sector/KijK- of overheidsmiddelen gefinancierd, maar privaat vanuit een specifiek gewas of de gewascoöperatie. Het komt overigens ook voor dat projecten worden gefinancierd uit een combinatie van middelen uit een van de programma’s van Kennis in je Kas, middelen vanuit het gewas voor de gewasspecifieke punten en middelen vanuit toeleveranciers.

De kennisvragen zijn gebundeld in het programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas. Deze worden periodiek bekeken en besproken met de achterban.

Projecten 2019-2022

Bekijk in dit overzicht een korte beschrijving van de projecten die in de periode 2019 tot en met 2022 door KijK zijn gefinancierd, veelal samen met andere partijen zoals het ministerie van LNV.

Wat levert het op?

Hieronder een greep uit innovaties die u vandaag toepast of kunt toepassen en ontstaan zijn uit vele jaren investeren in onderzoek binnen de innovatieprogramma’s.

Energie

  • Sterke vermindering energieverbruik en Het Nieuwe Telen (temperatuur/licht, schermen en vochtbeheersing)
  • Aardwarmte
  • Optimale licht- en CO2-benutting, LED-belichten

Water

  • Oplossingen voor waterbeheer
  • Alternatieve gietwatervoorzieningen
  • Bemestingsonderzoek, zuiveringstechnieken, gesloten teeltsysteem en telen uit de grond

Plantgezondheid

  • Oplossingen voor ziekten en plagen
  • Kansen voor geïntegreerde en biologische aanpak
  • Plantweerbaarheid