Voor wie?

Alle glastuinbouwbedrijven

De factuur wordt uitsluitend verzonden aan alle glastuinbouwbedrijven die producten telen met de onderstaande SBI-codes, onder een permanente opstand van glas of van kunststof. De gewasgroep ‘kleine snijbloemen onder glas’ valt onder Glastuinbouw Nederland en daarmee ook onder Kennis in je Kas. Deze teelten worden namelijk voor meer dan zes maanden per jaar onder glas geteeld.

Alle telers krijgen een factuur van € 350 per hectare. Bedrijven tot 5.000 m2 zijn uitgezonderd. De factuur is gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij Glastuinbouw Nederland en de afzetorganisaties glasgroente en sierteelt.

Lees hier meer over de factuur.

SBI-codes

  • 01192: Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas, met uitzondering van boomkwekerijgewassen en vaste planten en de broeierij van bol- en knolgewassen. De teelt voor snijbloemen van amaryllis, freesia, lelie en nerine behoren in dit verband niet onder broeierij en dus wél onder Kennis in je Kas
  • 01303: Teelt van perkplanten onder glas
  • 01304: Teelt van potplanten onder glas
  • 01132: Teelt van groenten onder glas
  • 01252: Teelt van aardbeien onder glas

Uitzonderingen

  1. Onder glas vindt ook teelt plaats van houtig klein fruit. Houtig klein fruit heeft een eigen SBI-codes die niet is opgenomen onder KijK (zie hierboven).
  2. Bij SBI 01192 is de definitie te breed. De ondernemingen met de teelt onder glas van bijvoorbeeld broeierij van tulp, boomkwekerijproducten en vaste planten worden ook geregistreerd onder SBI 01192, maar behoren niet tot de doelgroep van deze regeling. De ondernemersorganisaties KAVB en LTO Nederland – Boomkwekerij, beide lid van de BO Sierteelt, hebben te kennen gegeven deze gewassen te willen uitsluiten van deze regeling. Voor deze gewassen onder glas kunnen genoemde organisaties een eigen programma in overweging nemen en van daaruit een samenwerking aangaan met de glastuinbouw.
  3. Uitgangsmateriaal heeft géén eigen sbi-code en wordt meestal geregistreerd onder teelt van groenten onder glas of een van de sierteelt-codes. Veredelings- en opkweekactiviteiten behoren niet tot het programma Kennis in je Kas voor de primaire productie en zijn dus geen bijdrage verschuldigd.