Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Energlik

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project Energlik. Er wordt ingezet op vier innovatietrajecten: (1) captatie, opzuivering en opslag…

lees meer

Nutriënten uit afvalwater in de kringloop

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doel: Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater naar een hoger niveau te tillen in de hele keten. Gezamenlijk nutriëntenkringlopen te sluiten. Met heldere kwaliteitssystemen en cases kunnen we de einde afval…

lees meer

Toekomstbestendig snijbloemen telen op water

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doel: Het doel is het ontwikkelen van een robuust en duurzaam alternatief totaal-teeltsysteem voor een drijvende teelt van snijbloemen op water dat gedemonstreerd kan worden onder praktijkomstandigheden. Projectbeschrijving: Het centrale…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Meer nieuws