Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Ondersteuning WKK/Bio-energie 2020

Lopend Kas als Energiebron

Het doel van dit project is ondersteuning bieden op het gebied van: Inzicht in de marktpositie van de WKK en feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen Kennis en informatie m.b.t. bio-energie en beleidsondersteuning m.b.t.…

lees meer

Naar een autonome kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig mogelijk omgaan met inputs, waaronder energie; Specifiek voor energie: sturen op verlaging…

lees meer

Handzame Nitraatmeting

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en betrouwbaar nitraat kan meten in oppervlaktewater en proceswater. Telers kunnen…

lees meer

Kringloopbestendig telen in grond en op zandbedden

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Dit project beoogt grondtelers met diverse gewassen handvatten te geven om de omschakeling te maken naar 'circulair' te maken, door het drainagewater op te vangen, schoon te maken en her te gebruiken. Technische apparatuur is deels…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Website Kennis in je Kas vernieuwd

In 2019 is Kennis in je Kas (KijK) van start gegaan. KijK is een zelfstandige stichting door en voor alle glastuinbouwondernemers in Nederland en daar hoort ook een zelfstandige website bij. Deze is nu gebouwd en sinds vandaag operationeel.…

lees meer
Meer nieuws