Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Agros 2: Volgende stappen naar een autonome kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel In dit project wordt gewerkt aan het realiseren van de "autonome kas" waarin de teelt wordt gestuurd door intelligente algoritmes, gebaseerd op geautomatiseerde, continue sensormetingen van gewaseigenschappen om daarmee de doelen op…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Meer nieuws