Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

AquaConnect

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doelstelling Doel van het project voor de Stichting Kennis in Je Kas is mogelijkheden te ontwikkelen om ook in de toekomst voldoende goed gietwater ter beschikking te hebben voor de glastuinbouw. Dit bewerkstelligen we in dit project door…

lees meer

Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED

Lopend Kas als Energiebron

Doelstelling Kennisontwikkeling over de gevolgen van gewasbelichting met LED (lichtintensiteit, daglengte, lichtspectrum en verhouding lamplicht/daglicht) op de ontwikkeling van plaaginsecten en biologische bestrijders. Projectbeschrijving…

lees meer

Veilig en effectief AR glas reinigen; deel 2

Lopend Kas als Energiebron

Doelstelling: Duidelijkheid scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken. Projectbeschrijving Moderne energiezuinige kassen worden op…

lees meer

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend Kas als Energiebron

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting. Projectbeschrijving Het ideale kasdek combineert een zeer hoge…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Meer nieuws