Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Energlik

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project Energlik. Er wordt ingezet op vier innovatietrajecten: (1) captatie, opzuivering en opslag…

lees meer

Lichtwinst met anti-condens coating

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van betere kennis over het lichtverlies van hydrofiel gecoat glas in de praktijk, tijdens de condens-uren in de koude teeltmaanden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen…

lees meer

Nieuw glas op de kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas afgezet tegenover andere opties (folies, plastic panelen). Ook de ontwikkelingen op het…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Jaarverslag 2021 Kennis in je Kas gepubliceerd

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft afgelopen zomer akkoord gegeven voor het jaarverslag over 2021. Dit verslag is opgesteld door programmamanager Henny van Gurp, is samenwerking met Piet Broekharst. De basisinformatie komt overeen…

lees meer
Meer nieuws