Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Eenvoudige inpasbare energiezuinige ontvochtiging

Lopend Kas als Energiebron

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat ook andere bedrijven van deze techniek gebruik kunnen maken en dat wordt gekeken naar de inpasbaarheid in bestaande kassen. Doel: Ontwikkeling en beproeving van een betaalbare en…

lees meer

Energiemonitor Glastuinbouw 2022-2024

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende…

lees meer

Ondersteuning KaE 2023 WKK / Bio-energie

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling door: Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK vermogen t.b.v. de…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Meer nieuws