Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Inventarisatie van een mogelijke nieuwe bron voor CO2

Lopend Kas als Energiebron

Doel Het doel is te verkennen of de vrijkomende CO2 van een nieuw type, decentraal geplaatste bioreactoren geschikt is voor CO2-invulling. Deze bioreactoren produceren via aerobe conversie voor de tuinbouw bruikbare meststoffen uit stromen…

lees meer

CO2 uit buitenlucht

Lopend Kas als Energiebron

Doel Dit project moet een goed beeld geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich daar het beste voor lenen. Dit project geeft ook inzicht hoe deze technieken het beste…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws