Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Decision Support Tool Efficiënte CO2 dosering

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen en testen van een bedrijfsspecifieke online adviestool voor optimale CO2 dosering om telers inzicht te geven in de CO2-voetafdruk van teeltstrategieën. Telers kunnen met de tool een betere afweging maken over de optimale…

lees meer

Het Nieuwe Telen in de praktijk!

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Het ontwikkelen van tools om het teeltconcept HNT verder te implementeren in  de praktijk. Dit wordt gedemonstreerd op een modern praktijkbedrijf. Deze tools helpt telers om HNT verder te implementeren. Projectbeschrijving: De…

lees meer

Ontvochtiging bij laag-temperatuur gewassen

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Een richtinggevend beeld geven van de mogelijk- en onmogelijkheden voor efficiënte energiezuinige ontvochtiging bij lage teelttemperaturen. Telers kunnen met deze kennis beter bepalen wat de mogelijkheden zijn voor…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Waterproject 'Kansen voor concentraat' van start

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is in de vergadering van juni jl. akkoord gegaan met het projectvoorstel 'Kansen voor concentraat'. Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid…

lees meer
Meer nieuws