Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in paprika en chrysant. Dit project levert voor telers kennis en mogelijkheden op hoe…

lees meer

Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doel: Betere kennis van de omvang en het ontstaan van lekkages in de glastuinbouw. Inzicht in de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Inzicht in het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen en daarmee de…

lees meer

Aanpak CABY virus

Lopend HND in Plantgezondheid

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) ook in de Nederlandse kassen is aangetroffen. Dit virus CABYV…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Commissie Bezwaar en Beroep KijK doet uitspraak

Op 21 september heeft de commissie Bezwaar en Beroep van Kennis in je Kas (KijK) een hoorzitting georganiseerd. Tijdens de hoorzitting konden de vier bezwaarmakers hun standpunten persoonlijk toelichten en werden door de commissieleden…

lees meer
Meer nieuws