Gewasoverstijgend onderzoek in de glastuinbouw

Onderzoeken en Projecten

Agros 2: Volgende stappen naar een autonome kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel In dit project wordt gewerkt aan het realiseren van de "autonome kas" waarin de teelt wordt gestuurd door intelligente algoritmes, gebaseerd op geautomatiseerde, continue sensormetingen van gewaseigenschappen om daarmee de doelen op…

lees meer
Meer Onderzoeken en Projecten

nieuws

Jaarverslag KijK 2023 staat online

Het jaarverslag van 2023, met een overzicht van alle activiteiten en gefinancierde onderzoeken van Kennis in je Kas (KijK), staat online en geeft inzicht in alle projecten van KijK. Dit programma zorgt voor sectorbrede gewasoverstijgende…

lees meer
Meer nieuws