Factuurinformatie

Wanneer ontvang ik de factuur?

Facturatie 2019
In de periode oktober-december 2019 zijn de facturen voor de verplichte telersbijdrage Kennis in je Kas verstuurd, € 350 per hectare. In juli/augustus - vanwege coronacrisis vier maanden later dan gepland - zijn de herinneringen verstuurd.

Facturatie 2020
In de periode november 2020 worden de facturen voor de bijdrage 2020 verstuurd. 

Vragen over de factuur

Bekijk hier de toelichting bij de factuur van 2020 en hier een voorbeeld factuur.

Neem voor vragen over de factuur contact op met administratiekantoor AVZ:
Telefoon: 06 214 809 72
E-mail: kijk@avzadministraties.nl

Ik wil bezwaar maken

Heeft u een klacht of een inhoudelijk bezwaar met betrekking tot de factuur of KijK, stuurt u dan een e-mail naar kijk@avzadministraties.nl. Er is een aantal stappen in het bezwaarproces. We streven ernaar elke fase binnen zes weken af te ronden. Uw bezwaar wordt in eerste instantie behandeld door het uitvoerend secretariaat van de stichting KijK (het administratiekantoor en/of medewerkers van Glastuinbouw Nederland). Indien u het met dat besluit niet eens bent, kunt u beroep aantekenen. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan de commissie bezwaar en beroep. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten (schriftelijk of mondeling).