Factsheet verbeterde beheersing Fusarium

Binnen het PPS project Masterplan Fusarium 2.0 wordt gewerkt aan een verbeterde beheersing van Fusarium in de glastuinbouw. Een van de onderdelen is ‘epidemiologie en preventie’. De factsheet Fusarium richt zich op grondgebonden teelten en een preventieve aanpak.

Meer nieuws