Biorationals kunnen infectie Fusarium/Verticillium in gerbera vertragen

Sommige van de biorationale producten kunnen infectie van Fusarium/Verticillium in gerbera vertragen, ook als ze niet preventief toegepast worden. Het effect van de biorationals op Fusarium/Verticillium infectie verschilt echter per gerberacultivar. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research.

Uit onderzoek in planta blijkt dat F. oxysporum f.sp. gerberae gerbera kan besmetten zowel via bovengrondse delen als via de wortel. De infectie via de wortel gaat sneller omdat deze zich met de sapstroom via de haarvaten door de plant kan verspreiden.

Preventieve behandeling van de planten met niet pathogene F. oxysporum Fo47 remt de infectie van (GFP)-F. oxysporum f.sp. gerberae. De niet pathogene Fusarium remt het aantal plaatsen waarop infectie plaatsvindt, leidt tot kleinere infectiehaarden in het weefsel en lijkt zich vooral te beperken tot groei rondom de cellen en niet of minder in de cellen zelf.

Binnen dit project zijn ook praktijkproeven uitgevoerd bij twee bedrijven met beheersing van Fusarium/Verticillium gedurende de teelt van gerbera met vijf verschillende biorationale producten (Lalstop k61, Asperello T34 Biocontrol, niet plantpathogene F. oxysporum Fo47, ANLBF-2 en Exp.1). Uit praktijkproeven blijkt dat cultivars van gerbera sterk kunnen verschillen in gevoeligheid voor verwelking/uitval door Fusarium/Verticillium. Sommige van de toegepaste biorationale producten kunnen infectie van Fusarium/Verticillium in gerbera vertragen, met name als ze  preventief toegepast worden. Het effect van de biorationals op Fusarium/Verticillium infectie was ook cultivarafhankelijk. Dat zijn belangrijke aanwijzingen voor de praktijk.

De keuze van cultivars en preventief inzetten van biorationals (bij zo jong mogelijke planten) en inzet op hygiëne, om druk van de pathogenen laag te houden, zullen een belangrijke bijdrage leveren aan beperken van verspreiding van infectie veroorzaakt door Fusarium/Verticillium in gerbera.

Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van door de bijdrage van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Stichting Kennis in je Kas en gewascoöperatie gerbera.

 

 

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer