“Belang Kennis in je Kas onderkend, maar transparantie is voorwaarde”

Hij was ruim 35 jaar tomatenteler, maar verkocht zijn bedrijf een jaar geleden aan de buurman. Sinds een jaar is Peter van Bree voorzitter van ZON en vertegenwoordigt hij de telersverenigingen in Limburg binnen de programmaraad van Kennis in je Kas. “Het belang van KijK wordt zeker onderkend, maar het is en blijft een uitdaging om de telers betrokken te houden. Communicatie is essentieel.”

De functie van voorzitter van ZON bevalt hem goed. “Ik heb altijd met veel plezier tomaten geteeld en had vanwege ons eigen segment ook veel contact met klanten, maar ik heb geen spijt van de genomen stap. Het geeft ook een zekere rust dat je geen zorgen hebt om je teelt en om de mensen die bij je werken. De betrokkenheid bij ZON geeft bovendien veel voldoening. De organisatie heeft een roerige periode achter zich, maar we hebben nu een stabiel bestuur dat in goed contact staat met de telers. Hopelijk kunnen we dat zou houden.”

Lopend onderzoek
Contact met de telers, dat is ook erg belangrijk voor Kennis in je Kas, stelt Peter van Bree. Dan gaat het niet alleen om de leden van ZON, maar ook van de telersverenigingen Sunfresh, Kompany en Fossa Eugenia. “Communicatie blijft lastig, ondanks de verbeterde website en de nieuwsmail. Telers krijgen zoveel informatie in hun mailbox dat de informatie hen niet altijd bereikt. Hoe krijg je de aandacht, dat is een uitdaging voor KijK.”
Een vraag die hem regelmatig wordt gesteld is dat telers onvoldoende op de hoogte zijn van de lopende onderzoeken. “Juist dat is op de website prima te volgen. Daar staan alle lopende onderzoeken, de resultaten worden daar uiteindelijk aan gekoppeld. Ik wijs telers daar ook voortdurend op, want met name de resultaten van gericht onderzoek dragen bij aan een steviger draagvlak voor Kennis in je Kas.”

Draagvlak vergroten
Draagvlak van de telers is extra belangrijk nu op korte termijn de Verbindend Verklaring voor de periode 2023-2027 moet worden aangevraagd bij het ministerie van LNV. “Zijn telers voldoende betrokken bij hetgeen de programmaraad beslist? Erkennen zij het belang van de onderzoeken waar wij ‘ja’ tegen zeggen? In de basis zijn de ondernemers die ik spreek voorstander van Kennis in je Kas. Ze onderschrijven de noodzaak en de doelstellingen, omdat zij het belang van gewasoverstijgend onderzoek onderkennen. Maar de minderheid die geen voorstander is van KijK, vaak omdat ze onvoldoende zijn geïnformeerd, moeten we ook mee zien te krijgen. Dus blijven we kritisch op de inhoud, maar ook op de communicatie en de transparantie. Het feit dat door de Verbindend Verklaring iedereen meebetaalt, is een zeer belangrijk uitgangspunt. Dat moeten we koesteren, onder andere door verdere vergroting van het draagvlak onder telers.”

Strategie
De besluitvorming binnen de programmaraad begint te lopen, zo ervaart Peter van Bree. “We hebben lang gezocht naar de juiste positie en strategie. Dat staat nu goed op de rit, zodat we gericht en efficiënt de voorgestelde onderzoeksprojecten kunnen beoordelen. De vorm van de besluitvorming moet helder zijn en de projecten per thema van hoog niveau. De programmaraad moet haar standaarden blijven hanteren. En als dat betekent dat er onderzoeksgeld overblijft, dan moeten we wellicht kijken naar de heffing per hectare. Ja, we moeten een financiële buffer hebben, maar nee, we gaan het overschot van de jaarlijkse heffing niet oppotten.”
De wereld verandert snel, ervaart ook de gewezen tomatenteler. “Eisen op gebied van energie, plantgezondheid, water en arbeid worden steeds strenger. Als Nederlandse glastuinbouw beschikken we over hoge kwaliteit producten, maar gezamenlijk onderzoek is nodig om onze positie en voorsprong te behouden.”

Meer nieuws