Derde informatiepagina Kennis in je Kas in vakblad Onder Glas editie maart

Kennis in je Kas (KijK) is in september 2023 begonnen met een serie van vier pagina's met onderzoeksinformatie in vakblad Onder Glas. Deze pagina's verschijnen om de drie maanden. In de meest recente editie van Onder Glas, die op donderdag 14 maart is verschenen, staat de derde pagina van KijK. Daarin aandacht voor de Kas als Ecosysteem en het waterproject over kringloopbestendige grondteelt.

Aanleiding voor de Programmaraad van Kennis in je Kas om informatiepagina's te plaatsen in Onder Glas is om alle teeltbedrijven in de glastuinbouwsector ook via dit mediakanaal te laten zien waar Kennis in je Kas aan werkt en wat dit voor de sector aan concrete praktijkresultaten oplevert. In elke editie komen enkele lopende en afgeronde onderzoeksprojecten aan bod. Ook komt één van de leden van de programmaraad aan het woord. In de editie van maart 2024 benadrukt Marco Koolhaas de taak en verplichting van de Programmaraad richting ondernemers om precies te weten wat een project behelst en wat telers daarvoor krijgen. "Die verantwoordelijkheid dragen we namens een zeer grote groep ondernemers in de glastuinbouw."

Bekijk de pagina van maart 2024.

Vorige edities

Nieuwsbrief
Om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de onderzoeksprojecten van KijK kunnen telers zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Kennis in je Kas die om de zes weken verschijnt. In het begin werden in deze nieuwsbrief met name de goedgekeurde KijK-projecten aangekondigd, maar tegenwoordig is er ook aandacht voor de (tussentijdse) resultaten uit de lopende en afgeronde onderzoeken.

Meer nieuws