Zijn PV-panelen in kasdek economisch rendabel en welk effect heeft LED op natuurlijke gewasbescherming?

In Onder Glas van juni 2024 zet de Programmaraad van KijK twee onderzoeken in spotlights: de Businesscase semitransparante PV-panelen in kasdek en het onderzoek naar de effecten LED op de ontwikkeling van plaaginsecten en natuurlijke vijanden.

Lees meer over deze onderzoeken op de pagina van Onder Glas in juni. De Programmaraad van Kennis in je Kas plaatst deze informatiepagina's een paar keer per jaar in Onder Glas is om alle teeltbedrijven in de glastuinbouwsector ook via dit mediakanaal te laten zien waar Kennis in je Kas aan werkt en wat dit voor de sector aan concrete praktijkresultaten oplevert.

Kees van Veen over de Programmaraad KijK
“Onderzoek is van essentieel belang voor de glastuinbouw, met name het gewasoverstijgende onderzoek voor de langere termijn. Ik vind dat veel ondernemers te ver afstaan van onderzoek en de besluitvorming over projecten. Er moeten meer ondernemers actief betrokken worden bij de onderzoeken. Dat is de reden dat ik er bij de start van KijK zelf in ben gestapt.” aldus Kees van Veen, Lid Programmaraad Kennis in je Kas

Bekijk de pagina van juni 2024

Bekijk de pagina van maart 2024.

Meer nieuws