Resultaat KijK-onderzoek Water: telen met toelating van meer natrium in roos en phalaenopsis

Binnen het onderzoek Telen met toelating van meer natrium II zijn twee nieuwe eindrapporten beschikbaar van kasproeven. Het gaat om de gewassen roos en phalaenopsis.

Effecten van Na accumulatie in de drain bij roos
Met het oog op de plicht tot (nagenoeg) nul-emissies vanuit glastuinbouw in 2027 is gericht onderzoek gedaan naar de effecten van verhoogd natrium (Na) in de recirculerende voedingsoplossing (drain) bij gewassen. Natrium is namelijk een van de bottlenecks voor volledige recirculatie. In het rapport 'Effecten van Na accumulatie in de drain bij roos' wordt verslag gedaan van het onderzoek en worden grenswaarden voor Na in de drain geëvalueerd. Een experiment is gedaan met roos in steenwol in goten met zes individuele watersystemen voor hergebruik van drainagewater. Verhoging van de Na concentratie in het wortelmilieu (de drain) tot 8 mmol/l had geen negatief effect op de productie in vergelijking met een referentie concentratie van (gemiddeld) minder dan 2 mmol/l.

Lees hier meer over het onderzoek en download het rapport.

Ruimte om meer Na toe te laten in recirculerende oplossing phalaenopsis
Het bepalen van de schadedrempel voor Na in het wortelmilieu van phalaenopsis met recirculatie. Dat was de doelstelling van het project 'Effecten van verhoging van Na in de voedingsoplossing bij phalaenopsis'. Het project maakt deel uit van het onderzoek 'Telen met toelating van meer Natrium'. Een van de conclusies is dat er ruimte is om meer natrium toe te laten in de recirculerende oplossing voor phalaenopsis.

Lees hier meer over het onderzoek en download het rapport.

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer