Resultaat KijK-onderzoek Plantgezondheid: Aanpak CABY virus

De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het betreft immers strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd, zoals het onderzoek naar het CABY virus.

Die resultaten worden gepubliceerd op de websites van de onderzoeksprogramma's van Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Met regelmaat wordt ook op de websites van Kennis in je Kas aandacht besteed aan de resultaten van het onderzoek middels nieuwsberichten en verwijzingen naar het onderzoek. In dit bericht aandacht voor het onderzoek naar het CABY virus uit 2021..

Conclusies
Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases werd begin 2021 melding gemaakt dat het Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus (CABYV) ook in de Nederlandse kassen is aangetroffen. Dit virus CABYV behoort tot de groep van polerovirussen. Middels een versnelde procedure ging de programmaraad medio 2021 akkoord met dit onderzoek.
Dat leidde tot de volgende conclusies:

  • Onder de geteste omstandigheden, is de incubatietijd van CABYV na overdracht door katoenluis in twee-weken oude planten, twee tot drie weken.
  • Onder de geteste omstandigheden, is de incubatietijd van CABYV na overdracht door katoenluis in zes-weken oude planten, vijf tot zes weken.
  • Er is geen overdracht aangetoond van CABYV door perzikluis in twee- en zes-weken oude planten.
  • Katoenluis kan minimaal drie weken besmettelijk blijven na opname van CABYV, maar de efficiëntie van de overdracht lijkt met de tijd af te nemen.
  • Overdracht van CABYV door gevleugelde katoenluis is aangetoond.
  • Overdracht van CABYV door de nakomelingen van CABYV-besmette katoenluizen is niet aangetoond.
  • Overdracht van CABYV door kaswittevlieg is niet aangetoond.

Klik hier om naar de projectpagina te gaan. Daar is het document met de onderzoeksresultaten te vinden. Dat geldt ook voor de linkjes naar nieuwsberichten naar aanleiding van dit onderzoek.

Meer nieuws