Resultaat KijK-onderzoek Energie: Veilig en effectief AR glas reinigen

De onderzoeksprojecten die geheel of deels worden gefinancierd vanuit Kennis in je Kas betreffen vrijwel altijd langlopende projecten. Het betreft immers strategisch en fundamenteel onderzoek dat ook nog eens gewasoverstijgend is. Dat vergt een gedegen aanpak en dat kost tijd. Ondertussen worden de eerste projecten afgerond en worden de resultaten gepubliceerd, zoals deel 2 van het energie-onderzoek naar Veilig en effectief AR glas reinigen.

Die resultaten worden gepubliceerd op de websites van de onderzoeksprogramma's van Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Met regelmaat wordt ook op de websites van Kennis in je Kas aandacht besteed aan de resultaten van het onderzoek middels nieuwsberichten en verwijzingen naar het onderzoek. In dit bericht aandacht voor het onderzoek naar het onlangs afgeronde onderzoek naar veilig en effectief reinigen van AR glas.

Onzekerheid wegnemen
Moderne, energiezuinige kassen worden op grote schaal gebouwd met glas met anti-reflectie coatings of oppervlaktebehandelingen om zo meer zonlicht in de kas te krijgen en daarmee meer zonne-energie. Dit draagt bij aan de besparing van fossiele brandstoffen en meer licht voor een hogere productie. Onzekerheid in hoe een nieuwe kas de opvolgende tien jaar na de bouw zal presteren zal leiden tot terughoudendheid bij het investeren in onder andere energiebesparende maatregelen en vernieuwing in het algemeen. Door deze onzekerheid weg te nemen kan de sector met meer vertrouwen investeren in moderne energiezuinige kassen. Immers als het glas verkeerd wordt schoongemaakt en een deel van de lichttransmissie verloren gaat heeft dit direct gevolgen voor de productie. Dit project laat zien welke reinigingsmiddelen veilig zijn voor AR glazen en welke effectief zijn tegen vervuiling door typisch op kassen voorkomend chemisch vuil of microbiologisch vuil.

Conclusies
Belangrijke conclusie is dat alle onderzochte reinigingsmiddelen veilig op glas zonder AR behandeling worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de reiniging met hogedruk aan de binnenkant als ook voor de reiniging met borstelen aan de buitenkant. Op een kasdek komt in de praktijk zowel chemisch als ook microbiologisch vuil voor. Geen van de onderzochte middelen lijkt al het chemische vuil (bijvoorbeeld zout, zand, roest) op alle glazen te kunnen verwijderen.

Klik hier om naar de projectpagina te gaan. Daar is het document met de onderzoeksresultaten te vinden, inclusief een leaflet met conclusies. Ook de linkjes naar nieuwsberichten naar aanleiding van dit onderzoek staan op de projectpagina.

Meer nieuws