Resultaat KijK-onderzoek Energie: CO2 uit buitenlucht

De Glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat het de huidige CO2-emissies, afkomstig van het verbranden van aardgas, dient terug te brengen tot nul. Hiermee verdwijnt ook de belangrijkste bron van CO2. Daarom is het cruciaal om te zoeken naar andere bronnen. CO2 uit buitenlucht (ook wel Direct Air Capture, DAC, genoemd) zou een belangrijke optie kunnen zijn. Het kan lokaal gerealiseerd worden, concurreert niet met andere toepassingen van CO2 en kan ‘stand-alone’ worden toegepast. Inmiddels zijn twee KijK-projecten over CO2 uit buitenlucht afgerond, met wisselend succes.

Het doel van het project 'CO2 uit buitenlucht' was om een analyse te geven van veelbelovende Air Capture procesconcepten en de rol die verschillende industriële technieken kunnen spelen om deze concepten in de praktijk te realiseren. De te evalueren processen omvatten technologische concepten, die door verschillende bedrijven worden ontwikkeld, evenals processen die TNO in een vorig TKI-project samen met Glastuinbouw Nederland heeft ontwikkeld. Om de voor- en nadelen van elk proces beter te begrijpen, zijn de technologieën geëvalueerd met behulp van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). De KPI's omvatten: (1) elektriciteitsvraag, (2) vereiste voetafdruk, (3) initiële investering, (4) gereedheid van technologie en (5) genivelleerde kosten van CO2.

Klik hier voor de link naar de eindrapportage.

Het tweede project 'CO2 uit buitenlucht - evaluatie van de Antecy pilot' is niet tot uitvoering gekomen. Antecy is namelijk gefuseerd met Climeworks waarbij uiteindelijk de pilot installatie niet meer ter beschikking werd gesteld. Op de projectpagina zijn wel de doelstelkingen van dit project terug te lezen.

Meer nieuws