Nieuws vanuit de Programmaraad KijK

Tijdens de vergadering van de Programmaraad van Kennis in je Kas op 12 december jl. zijn naast een project rondom meer en veiligere recirculatie van drainwater door een snellere detectie van virus in de glastuinbouw ook vier andere projecten rondom het thema Plantgezondheid gehonoreerd.

Onderwerpen zijn 'Herstel van de biodiversiteit om en in de kas vanuit een maatschappelijke verantwoording en een zo laag mogelijk risico op extra plaag- en ziektedruk', 'Verbetering van de biologische bestrijding van plagen in kassen door nieuwe methoden' en 'Plaagvrij materiaal door verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit gewas of substraat met stikstofgas'.

Meer nieuws