CO2-winning uit buitenlucht

Beschrijving

Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks zal een verwacht tekort aan CO2 ontstaan, juist ook bij duurzame energie-technieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Het onttrekken van CO2 uit buitenlucht voor CO2 bemesting in de kas past dan ook goed bij de duurzame ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Daarnaast kan CO2 uit alternatieve bronnen mogelijk een deel van zomerstook, in perioden van CO2-behoefte zonder warmtevraag, voor-komen. Een Quick Scan wordt opgesteld vanuit het perspectief van de CO2-behoevende glastuinder met geothermiebron.

Resultaten

Op dit moment is geen enkel bedrijf in staat een commerciële installatie te leveren die kan concurreren met de inkoop van vloeibare CO2. Dit vergt zeker nog 3 jaar ontwikkeling. Geadviseerd wordt dan ook om de CO2 win-technieken te blijven volgen. Wanneer de prijs van vloeibare CO2 wordt benaderd, lijkt het zinvol om in samenwerking met een of twee leveranciers, een pilot bij glastuinders te realiseren. Mogelijk dat de installaties dan nog verder kunnen worden geoptimaliseerd, zodat de exploitatiekosten en uiteindelijk ook de investeringskosten nog verder dalen.

Projectnummer 15051.02
Startdatum 15-06-15
Einddatum 15-06-15
Afgerond Ja
Budget €14.738
Uitvoerder Energy Matters
Document

Dit onderzoek is geen project van Stichting Kennis in je Kas, maar is in het verleden uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Er is voor gekozen om deze onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn.

Meer projecten

CO2 voor de NL glastuinbouw

Afgerond

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas…

lees meer