Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt

Beschrijving

Het project beoogt de sector bewust te maken van de mogelijkheden van alternatieve methoden voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt door middel van praktijkdemonstraties.

Resultaten

Er bestaan praktische alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt. Bijna alle gedemonstreerde alternatieven zijn kostprijsverhogend. In de praktijk zullen combinaties van verschillende onkruidbestrijdingsmethodes moeten worden toegepast om het gebruik van chemische middelen te verminderen. Het resultaat van mechanische onkruidbestrijding is weersafhankelijk. De beschikbaarheid van chemische middelen bijft nodig wanneer mechanische onkruidbestrijding onvoldoende effect heeft.

Projectnummer 14967.11
Startdatum 22-02-17
Einddatum 22-02-17
Afgerond Ja
Budget €14.932
Uitvoerder Aceera

Dit onderzoek is geen project van Stichting Kennis in je Kas, maar is in het verleden uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Er is voor gekozen om deze onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn.

Meer projecten

CO2 voor de NL glastuinbouw

Afgerond

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas…

lees meer