Website Kennis in je Kas vernieuwd

In 2019 is Kennis in je Kas (KijK) van start gegaan. KijK is een zelfstandige stichting door en voor alle glastuinbouwondernemers in Nederland en daar hoort ook een zelfstandige website bij. Deze is nu gebouwd en sinds vandaag operationeel. De website wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

KijK betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek in de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. De afgelopen jaren zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds begin 2019 vindt de collectieve financiering plaats via Kennis in je Kas. KijK is een initiatief van GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Siergewassen.

Meer nieuws