Jos van Kester: 'Persoonlijk contact over KijK wordt zeer gewaardeerd'

Sinds begin dit jaar is Jos van Kester actief als account manager voor Kennis in je Kas. Persoonlijk contact met ondernemers, telefonisch of middels bedrijfsbezoeken, voor het geven van een toelichting of het beantwoorden van vragen is daarbij essentieel. “En dat wordt zeer gewaardeerd”, zo is inmiddels zijn ervaring.

Middels een videopresentatie op de website van Kennis in je Kas gaf Jos van Kester eerder dit jaar al een uiteenzetting van zijn belangrijkste taken als accountmanager. “In 2019 ontvingen we bezwaren van ongeveer 20 ondernemers. Daar kwamen er vorig jaar een kleine 50 bij. Aan mij de taak om in persoonlijke gesprekken zaken toe te lichten, onbekendheid en mogelijke onvrede weg te nemen en zodoende het draagvlak voor Kennis in je Kas te vergroten. Dat gaat goed.”
Over de eerste maanden als accountmanager heeft Jos onlangs een interview gegeven aan Vakblad voor de Bloemisterij. Dat artikel wordt in de loop van april gepubliceerd. “Uit de vraagstelling van dat interview bleek wel dat in de sector nog de nodige onduidelijkheid leeft over KijK. Anderzijds constateer ik ook dat heel veel telers snappen wat KijK is en ook de noodzaak daarvan inzien en onderschrijven.”

Overtuigingskracht
De aanpak van Jos in de gesprekken met ondernemers is transparant. “Ik benoem een stukje geschiedenis, om duidelijk te maken dat telers in de tijd van het PT ook al betaalden voor onderzoek dat nu valt onder Kennis in je Kas. Ook leg ik uit dat we dit als sector in de periode 2014-2018 hebben kunnen financieren uit de reserves en dat telers vervolgens hebben aangegeven dat de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof moeten worden gecontinueerd, maar wel op voorwaarde dat alle telers meebetalen op basis van een heffing per hectare.”
Het vereist een beetje overtuigingskracht, maar in vrijwel alle gevallen valt het kwartje vervolgens wel, zo ervaart de account manager. “Ik aarzel ook niet om excuus aan te bieden voor de vertraging in de reactie. Dan merk je dat wordt gewaardeerd dat er in de vorm van een persoonlijk gesprek wat met de klachten van ondernemers wordt gedaan.” Nadat alle bezwaren zijn afgehandeld, of doorgespeeld aan de Commissie van Bezwaar en Beroep, neemt Jos van Kester contact op met de bedrijven die geen bezwaar hebben gemaakt, maar ook hun factuur niet betaald. “Ook hen probeer ik in de loop van dit jaar te overtuigen middels een heldere toelichting. Kennis in je Kas is voor en door de telers, dat blijf ik overal benadrukken.”

Meer nieuws