Evaluatie afgerond project 'Natuurlijke weerbaarheid tegen meeldauw'

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft in haar vergadering van juni jl. het afgeronde project 'Natuurlijke weerbaarheid tegen meeldauw'. Het valt de betrokkenen op dat er soms wat 'ruis' zat tussen het oordeel van de BCO en de Onder-nemersgroep. Waar komt dat vandaan?

Verklaring zou kunnen zijn dat in de BCO vaak telers zitten die hun voorbeeldgewas in het onderzoek zien en daardoor positiever zijn over de toepassing en bijbehorende effecten. De Ondernemersgroep is ook positief, maar geeft aan dat het goed zou zijn om in een gesprek met plantenkwekers/veredelaars na te gaan of de in dit project verworven kennis wordt opgepakt. De Programmaraad ondersteunt deze actie. Het is nog vrij fundamenteel onderzoek en dan moet je zorgen voor een goede verbinding met de praktijk. De veredelaar kan dit meenemen in zijn programma. De Programmaraad vraagt om dit strak te blijven monitoren en binnen twee jaar terug te koppelen wat er mee is gebeurd.

Constructief
Plantweerbaarheid kan constitutief zijn, zo staat vermeld in de resultaten van het onderzoek. Het is genetisch gebaseerd en altijd aanwezig of het is geïnduceerd waardoor de weerbaarheid alleen ingeschakeld wordt op het moment dat de plant echt bedreigd wordt. Plantweerbaarheid is gebaseerd op morfologische eigenschappen zoals bladharen of waslagen op het blad. Daarnaast zijn planten rijk aan inhoudsstoffen, vooral aan secundaire metabolieten, welke betrokken zijn bij de afweer van planten tegen ziekten en plagen. In het project ‘Natuurlijke weerbaarheid tegen meeldauw’ zijn de metabolietprofielen van gerbera en roos bekeken. Hiervoor zijn de profielen van meeldauwgevoelige- en weerbare rassen bekeken.

Klik hier voor de projectpagina met een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Meer nieuws