Onderzoeken en projecten

Virtuele Lysimeter 2.0

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Doel: Het doel van dit project is het mogelijk houden van teelten in de grond. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit de…

lees meer

LOX tegen Plagen

Lopend HND in Plantgezondheid

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

lees meer

Over onderzoeken en projecten

Via deze databank zijn de onderzoeken op het gebied van water, energie en plantgezondheid die zijn gefinancierd door Kennis in je Kas te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u de resultaten nadat u een zoekopdracht heeft gegeven in bovenstaande zoekbalk.

Oude PT-onderzoeken

Onderzoeken die in het verleden door het Productschap Tuinbouw zijn geïniteerd, zijn ook binnen deze website terug te vinden. Ga hier naar een totaaloverzicht van deze onderzoeken.

Meer onderzoek

Er wordt meer onderzoek gedaan in de glastuinbouw dan alleen via Kennis in je Kas (Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid). Kun je een onderzoek op deze websites niet vinden, neem dan ook eens een kijkje op: