L.I.G.H.T.

Beschrijving

Doel:
Het doel is het ontwikkelen van lasertechnologie waarmee we insecten (overdrager van virusziekten) preventief uit de kas kunnen weren of waarmee we insecten gericht kunnen elimineren. Telers kunnen lasertechniek inzetten als systeem dat het binnendringen van virusdragende plaaginsecten verhindert zonder de ventilatie van de kas te beperken. Daarnaast hebben ze een technologie die gericht insecten elimineert, en synergetisch werkt met het staande leger van de kas (natuurlijke vijanden) bij de bestrijding van plaaginsecten. Het ontwikkelde laser systeem zal telers voorzien van een systeem met:

  • Minder invliegende insecten zonder de luchtstroom te beperken;
  • Duurzame technologie voor het bestrijden van plagen in de kas (plantscansysteem);
  • Selectieve bestrijding van plaaginsecten op basis van locatie en grootte

Projectbeschrijving:
Insecten als vectoren van virusziekten zijn een toenemend probleem in de glastuinbouw. Het bestaande pakket aan middelen staat onder druk en virale ziekten kunnen helemaal niet curatief worden behandeld. Om dit probleem op te lossen is het idee om lasertechnologie te gebruiken om (vliegende) insecten preventief uit de kas te houden of als curatieve maatregel om planten te scannen op de aanwezigheid van insecten en ze gericht te elimineren. Door integratie in een IPM-systeem biedt dit de mogelijkheid om plagen als drager van het virus te bestrijden met een minimum aan chemische maatregelen en zonder het kasklimaat te verstoren.

Een haalbaarheidsstudie van de WUR heeft laten zien dat er kansen zijn voor:

  • Het ontwikkelen van een laserlichtscherm ter grootte van een kasventilatiekanaal. Dit scherm belemmerde de luchtstroom niet en schaadde planten niet, terwijl trips, een economisch schadelijke plaag en virusvector, werd geëlimineerd.
  • Het ontwikkelen van lasertechnologie als plantenscansysteem. Hierbij was het zelfs in staat trips aan de onderzijde van een plantenblad te elimineren zonder zichtbare schade aan de plant. Er werd aangetoond dat hetzelfde lasersysteem dat trips in 0,025 s doodt, planten ongedeerd houdt, tenzij ze langer dan 2 s worden blootgesteld. Het energieverbruik was maximaal 450 Watt, vergelijkbaar met een half Senseo-apparaat.

Om het binnendringen van plaaginsecten in de kas te voorkomen, produceren meerdere bedrijven insectengaas. Dit kan het binnendringen van kleine insecten voorkomen, maar beperkt door hun fijne gaas ook de ventilatie. Dit probleem zou wellicht vermeden kunnen worden met de lichtwand die in deze haalbaarheidsstudie is gemaakt. Om
plaaginsecten in de kas te bestrijden zou de ontwikkeling van een systeem dat de exacte locatie van insecten identificeert nuttig kunnen zijn. Huidige ontwikkelingen zijn gemaakt door het gebruik van camera's en radarachtige systemen. De detectie van kleine insecten blijft echter een uitdaging. De precieze detectie van insecten is niet
nodig wanneer planten worden gescand met een laserapparaat, zoals bleek uit deze haalbaarheidsstudie. Het gebruik van lasertechnologie in de landbouw en aquacultuur is innovatief en relatief nieuw. Binnen dit project wordt deze ontwikkeling verder onderzocht op toepasbaarheid in de kas.

Het project heeft de volgende werkpakketen:

  • WP1: Laseroptimalisatie. Optimalisatie van de laseropstelling waarbij rekening gehouden wordt met maximale bestrijding van insecten (testen met meerdere insecten), veiligheid voor nuttige insecten, effect op plantenbladeren en energieverbruik.
  • WP2: Test ventilatiesysteem. Zodra een optimale opstelling onder laboratoriumomstandigheden is vastgesteld, wordt dit geïmplementeerd in een kasventilatiesysteem van een proefkas bij WUR Bleiswijk.
  • WP3:Test plantscansysteem. Het laserscansysteem wordt getest op een gewas (in overleg met de partners een vruchtgroente en sierplant) in de kas bij WUR Bleiswijk. Op basis van de resultaten van WP1 en WP2 zal hetzelfde systeem dat is geïmplementeerd in het ventilatiekanaal worden gebruikt om de planten bloot te stellen aan doseringen die plaaginsecten op basis uitschakelen, maar de plant en nuttige insecten ongedeerd houden. Deze selectiviteit wordt bereikt door de verschillende oppervlakte/volumen verhoudingen van deze twee insecten groepen.
  • WP4: Validatie. Het laserapparaat zal worden geïmplementeerd in commerciële kassen en economisch belangrijke gewassen om de systemen te valideren.
Projectnummer P23003
Startdatum 01-01-23
Einddatum 31-12-26
Afgerond Nee
Innovatieprogramma HND in Plantgezondheid

Meer projecten