Water(stof) tot nadenken - De energiemix voor klimaatneutrale glastuinbouw en de rol van waterstof

Beschrijving

Doel
Het doel van het project is het in kaart brengen en kwantificeren van de energiemix in een duurzame glastuinbouw, rekening houdend met de interactie tussen technische en teeltkundige mogelijkheden in de kasteelt, de regionale energie-infrastructuur en de onderlinge prijsverhouding van energiedragers. Vanwege de grote belangstelling voor waterstof krijgt waterstof ruim aandacht.

Projectomschrijving
De huidige energiesituatie situatie dwingt glastuinbouw ondernemers om te zoeken naar alternatieven in de vorm van duurzame elektriciteit, warmte en CO2. Ook groene waterstof wordt vaak als ingrediënt van de energiemix genoemd. Maar voordat gesproken kan worden over een verstandige en rendabele invulling van de energie-situatie van tuinbouwbedrijven moet de beperking van de vraag als startpunt worden gesteld. In lijn met de Trias Energetica kan de energiemix dus niet los van de ontwikkelingen in kas-, installatie en teelttechniek worden gezien. Daarnaast staat de energiemix in interactie met de ontwikkeling in de regionale energie-infrastructuur (zonder waterstof-transportnet kan waterstof geen betekenisvolle rol spelen; zonder verzwaring van het elektriciteitsnet zullen warmtepompen een probleem zijn; zonder warmtenetwerk is er geen restwarmte etc.).

Projectnummer E23009
Startdatum 01-07-24
Einddatum 30-06-27
Afgerond Nee
Budget €75.000
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten

LOX tegen Plagen

Lopend HND in Plantgezondheid

Doel: Het doel van dit project is plaagvrij materiaal (plant, substraat etc.) door middel van verstikking van plagen na het wegnemen van zuurstof uit…

lees meer