Het Nieuwe Telen in de praktijk!

Beschrijving

Doel:
Het ontwikkelen van tools om het teeltconcept HNT verder te implementeren in  de praktijk. Dit wordt gedemonstreerd op een modern praktijkbedrijf. Deze tools helpt telers om HNT verder te implementeren.

Projectbeschrijving:
De afgelopen jaren is er vanuit KaE veel tijd en energie gestoken in onderzoek naar verdere verdieping en toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment. Tevens is er veel aandacht uitgegaan naar opleiding & training van telers en teeltadviseurs. Dit resulteert in enkele mooie resultaten, waarbij plantgezondheid, productieverhoging én energiebesparing allen tegelijk haalbaar zijn. Echter, volledig brede toepasbaarheid blijkt ingewikkeld. Het betreft hier een verandering in denken en doen, een verandering in gedrag. De stap zetten van vertrouwen op groene vingers naar vertrouwen op data en op basis daarvan beslissingen nemen is ook een niet te onderschatten proces! Maar voor de (nabije) toekomst wel één van de belangrijke uitdagingen binnen de Nederlandse tuinbouw.
Indieners vinden het nu de perfecte tijd om deze stap te zetten: er is steeds meer aandacht voor de rol van data in de tuinbouw en ook wordt er steeds meer op gelet hoe we meer kunnen produceren met minder (fossiele) grondstoffen.

Tijdens dit project worden gewasoverschrijdende tools ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Deze dienen ervoor te zorgen dat op een geautomatiseerde en eenvoudige wijze de optimale toepassing van HNT mogelijk wordt gemaakt voor telers. Waarbij de tools zijn toegespitst op de specifieke situatie van de klant. Het project bestaat uit de volgende fases:

Fase 0 – Voorbereidingsfase
In deze fase worden de voorbereidingen getroffen (inrichten dashboards, inrichten projectgroep) en de eerste lessons learned opgehaald aan de hand van data-analyse om de reeds bestaande tools op de juiste manier in te richten, zodat er meteen voortvarend gestart kan worden. Deze tools worden gedeeld en kunnen meteen door andere telers gebruikt worden.

Na de eerste fase komt er een go/no go moment.

Fase 1 – 2022 teelt (vanaf juni 2022)
Voor het verlopen van de huidige teelt, worden de doelstellingen voor de nieuwe teelt bepaald v.w.b. energiedoelstellingen. Ook wordt er reeds gestart met een diepe analyse van de gevolgen en resultaten van teeltbeslissingen. Hiermee kan de nieuwe teelt meteen goed van start gaan na de zomer. Aan het eind van 2022 (december) worden de doelstellingen voor 2023 bepaald v.w.b. de ontwikkeldoelstellingen.

Fase 2 – automatisering van inzicht / training en kennisoverdracht

  • Schaalbaarheid vergroten door verdere automatisering van inzichten o.b.v. parameters kas/gewas
  • Advisering om schaalbaarheid te vergroten + inzetbaarheid.
  • Hierbij aandacht om ook cropspecifiek advies te geven. – uitbreiding andere gewassen (eerste verkenning bij succes).
  • Webinars en/of seminars en gebruikersgroepen organiseren
Projectnummer E22005
Startdatum 01-07-22
Einddatum 31-12-24
Afgerond Nee
Budget €200.000,-
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten