HNT telen in de praktijk

Beschrijving

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat het geen verdienmodel voor Let’s Grow wordt, het aantal betrokken ondernemers breder wordt en het doel concreter wordt gedefinieerd.

Doel:
Het ontwikkelen van tools om het teeltconcept HNT verder te implementeren in de praktijk. Dit wordt gedemonstreerd op een modern praktijk bedrijf.

Projectbeschrijving:
De afgelopen jaren is er vanuit KaE veel tijd en energie gestoken in onderzoek naar verdere verdieping en toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment. Tevens is er veel aandacht uitgegaan naar opleiding & training van telers en teeltadviseurs. Dit resulteert in enkele mooie resultaten, waarbij plantgezondheid, produc-tieverhoging én energiebesparing allen tegelijk haalbaar zijn. Echter, volledig brede toepasbaarheid blijkt ingewikkeld. Het betreft hier een verandering in denken en doen, een verandering in gedrag. De stap zetten van vertrouwen op groene vingers naar vertrouwen op data en op basis daarvan beslissingen nemen is ook een niet te onderschatten proces! Maar voor de (nabije) toekomst wel één van de belangrijke uitdagingen binnen de Nederlandse tuinbouw.
Indieners vinden het nu de perfecte tijd om deze stap te zetten: er is steeds meer aandacht voor de rol van data in de tuinbouw en ook wordt er steeds meer op gelet hoe we meer kunnen produceren met minder (fossiele) grondstoffen.

Tijdens dit project worden gewas overschrijdende tools ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Deze dienen ervoor te zorgen dat op een geautomatiseerde en eenvoudige wijze de optimale toepassing van HNT mogelijk wordt gemaakt voor telers. Waarbij de tools zijn toegespitst op de specifieke situatie van de klant. Het project bestaat uit de volgende fases:

Fase 0 – Voorbereidingsfase: In deze fase worden de voorbereidingen getroffen (inrichten dashboards, inrichten pro-jectgroep) en de eerste lessons learned opgehaald aan de hand van data-analyse om de reeds bestaande tools op de juiste manier in te richten, zodat er meteen voortvarend gestart kan worden. Deze tools worden gedeeld en kunnen meteen door andere telers gebruikt worden.
Fase 1 – 2023 teelt: Voor het verlopen van de huidige teelt, worden de doelstellingen voor de nieuwe teelt bepaald v.w.b. energiedoelstellingen. Ook wordt er reeds gestart met een diepe analyse van de gevolgen en resultaten van teeltbeslissingen. Hiermee kan de nieuwe teelt met-een goed van start gaan na de zomer. Aan het eind van 2022 (december) worden de doelstellingen voor 2023 bepaald v.w.b. de ontwikkeldoelstellingen.
Fase 2 – automatisering van inzicht / training en kennisoverdracht

  • Schaalbaarheid vergroten door verdere automatisering van inzichten o.b.v. parameters kas/gewas;
  • Advisering om schaalbaarheid te vergroten + inzetbaarheid;
  • Hierbij aandacht om ook crop specifiek advies te geven. – uitbreiding andere gewassen (eerste verkenning bij succes) ;
  • Webinars en / of seminars en gebruikersgroepen organiseren
Projectnummer E22005
Startdatum 01-04-23
Einddatum 01-10-25
Afgerond Nee
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten