Ondersteuning WKK/Bio-energie 2020

Beschrijving

Het doel van dit project is ondersteuning bieden op het gebied van:

 • Inzicht in de marktpositie van de WKK en feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen
 • Kennis en informatie m.b.t. bio-energie en beleidsondersteuning m.b.t. regelgeving en SDE+

De praktijk / sector kan hier het volgende mee:

 • Ondersteunt investeringsbeslissingen WKK
 • Draagt bij aan juiste beeldvorming over de WKK voor de NL samenleving
 • Ondersteunt investeringsbeslissingen bio-energie
 • Draagt bij aan (belangenbehartiging voor) SDE+ en beleid m.b.t. bio-energie

Output:

Voor WKK

 • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor
 • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen

Voor Bio-energie

 • Twee bijeenkomsten/excursie studiegroep bio-energie (vergassing; CO2 gebruik uit houtstook)
 • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis en beeldvorming rond biomassa
 • Stappenplan houtstook/rekentool actueel houden; factsheets over rookgasreiniging/warmtepomp
 • Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE.
Projectnummer E20001
Startdatum 01-08-20
Einddatum 31-03-21
Afgerond Nee
Budget €53.000
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten

Naar een autonome kas

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig…

lees meer

Handzame Nitraatmeting

Lopend Glastuinbouw Waterproof

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

lees meer

Waterefficiënte teelt op substraat

Lopend Glastuinbouw Waterproof

In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in de praktijk worden in kaart gebracht en…

lees meer