Kennis in je Kas intensiveert communicatie

Ondanks dat Kennis in je Kas inmiddels vier jaar actief is, ontvangen met name accountmanager Jos van Kester en programmamanager Henny van Gurp nog regelmatig signalen waaruit blijkt dat telers onvoldoende op de hoogte zijn van de achtergrond en de inhoud van KijK. Daarom heeft de programmaraad besloten om de communicatie met de telers te intensiveren.

Belangrijkste doelstellingen van de communicatie van KijK zijn:

  • Informeren over het advies en vervolgstappen;
  • Overtuigen nut en noodzaak vervolg onderzoek;
  • Informeren over lopende en nieuwe projecten, inclusief de resultaten.

Daarvoor zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar, waarvan een groot deel ook afgelopen jaren al is ingezet. In het nieuwe plan wordt het gebruik van die middelen verder geïntensiveerd. Voorbeelden daarvan zijn: de website, de nieuwsmail die elke zes weken verschijnt, het eigen LinkedIn-kanaal, spreektijd en promotiemateriaal (banners) tijdens bijeenkomsten. Deze middelen worden in de toekomst intensiever benut.

Nieuw in het communicatieoverzicht is het incidenteel gebruikmaken van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Ook wordt elke drie maanden een eigen pagina gereserveerd in het maandelijkse vakblad Onder Glas. Doel hiervan is om met name ook niet-leden te bereiken met de thema’s van Kennis in je Kas. Onder Glas wordt immers gratis toegestuurd aan alle glastuinbouwondernemers met een kas van 1 ha of meer.

Fotobijschrift: Pieter Stollk, potanthuriumteler en lid van de Programmaraad van KijK, was eerder dit jaar al te gast in KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die ertoe doen in en om de kas. Luister hier dat gesprek terug.

Meer nieuws