Extra aandacht voor Kennis in je Kas in vakblad Onder Glas

De komende tijd heeft Kennis in je Kas (KijK) vier keer een pagina in vakblad Onder Glas. Deze verschijnt om de drie maanden, waarvan de eerste afgelopen 14 september in het vakblad stond.

Doel van deze pagina is om te laten zien aan de gehele glastuinbouwsector waar Kennis in je Kas aan werkt en wat dit voor de sector aan concrete praktijkresultaten oplevert. Per keer komen enkele lopende en afgeronde onderzoeksprojecten aan bod. Ook komt één van de leden van de programmaraad aan het woord.

Bekijk de pagina van september hier.

Nieuwsbrief
Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Kennis in je Kas die om de zes weken verschijnt. In het begin werden in deze nieuwsbrief met name de goedgekeurde KijK-projecten aangekondigd, maar tegenwoordig is er ook aandacht voor de (tussentijdse) resultaten uit de lopende en afgeronde onderzoeken.

Meer nieuws