Rapportage screeningsonderzoek spint beschikbaar

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify afgelopen nazomer een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van 11 verschillende gewasbeschermingsmiddelen voor het knelpunt spint. In dit onderzoek zijn zowel chemische middelen als middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) getoetst. De proef is uitgevoerd op het toetsgewas paprika.

Proefopzet
Doel van dit onderzoek was om een goed beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van al wel toegelaten, maar ook van enkele niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. De meeste middelen zijn ingezet volgens het huidige, geldende wettelijk gebruiksvoorschrift, of volgens een protocol dat vooraf met de producenten is afgestemd. De proefomstandigheden waren redelijk optimaal voor de ontwikkeling van spint, zodat een stabiele infectie is opgetreden. Acht dagen na de inzet van de spintmijt zijn de eerste behandelingen uitgevoerd, maximaal 5 behandelingen gedurende de proefduur. Halverwege de proef werd wel een afname van ei-afzet van de spint waargenomen, waarschijnlijk door minder goede klimaatomstandigheden.

Conclusie
Diverse gewasbeschermingsmiddelen hebben in proef een significante werking op spint gegeven. Waarbij enkele middelen ook een gewasreactie op de paprikaplant lieten zien. Geen van de middelen heeft een zichtbaar spuitresidu achtergelaten.

Vervolgstappen nav dit onderzoek
Let op: Niet alle middelen die in dit onderzoek zijn ingezet hebben op dit moment een brede toelating. Lees dus voorafgaand aan het inzetten van een middel altijd eerst het etiket!

De CEMP-coördinatoren zullen naar aanleiding van de screeningsonderzoek zeker vervolgstappen zetten om potentieel effectieve middelen breed beschikbaar te krijgen, ook voor de gewasgroep paprika.

Lees alle resultaten en conclusies in het bijgevoegde rapport. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kennis in je Kas.

Meer nieuws