Onderzoeken uit PT-tijd nu te vinden op website Kennis in je Kas

In 2017 zijn alle onderzoeken die zijn uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw omgezet naar de website Tuinbouwnl.nl. Sinds de opheffing van het Productschap Tuinbouw in 2015 waren deze onderzoeken nog een aantal jaar te vinden via de oude website van het Productschap Tuinbouw. Deze onderzoeken zijn per eind januari 2023 te vinden op de website van Kennis in je Kas.

Er is voor gekozen om deze ruim 3.800 onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn. “Een logische keus om deze onderzoeken toe te voegen aan een website waar al heel veel resultaten van onderzoeksprojecten te vinden zijn. Zo blijft de kennis behouden”, aldus Ruud Paauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland en secretaris van Kennis in je Kas.

Duidelijk onderscheid
De oud PT-onderzoeken zijn direct te vinden via www.kennisinjekas.nl/projecten-pt, maar ook in het totaaloverzicht van onderzoek. Wie naar de oude website tuinbouwnl.nl gaat, wordt direct doorgeleid naar de website van Kennis in je Kas. Bij de oude PT-onderzoeken staat specifiek vermeld dat het onderzoek geen project is van Stichting Kennis in je Kas, maar in het verleden is uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Zo is het onderscheid goed te maken.

Meer nieuws