De perfecte roos, energiezuinig geteeld

Beschrijving

De energie besparing is in het eerste jaar 15 % op elektriciteit voor belichting en 30 % besparing op energie voor verwarming. Voor het tweede jaar zijn de doelstellingen voor besparing 20 % op elektriciteit voor belichting en 40% op energie voor verwarming. De CO2 doelstelling is telen met een concentratie van maximaal 800 ppm en een licht afhankelijk doseercapaciteit van maximaal 250 kg/ha.uur, waarbij de jaarlijkse CO2-dosering met 50% wordt verlaagd ten opzichte van een referentieteelt. Het energie gebruik in de referentieteelt is gesteld op 510 kWh/m2 voor elektriciteit en 1325 MJ/m2 voor warmte en een gebruik van 140 kg/m2 CO2. De productie is 275 stuks/m2 en 15 kg per m2. Dit moet gelijk blijven.

Resultaten

In een kas voorzien van diffuus glas, koeling middels OPAC?s, LED tussenbelichting, actieve ventilatie onder het gewas en drie schermen is in een onderzoek van 2 jaar gewerkt aan het telen van goede rozen op een energiezuinig wijze. Na twee jaar onderzoek met Red Naomi werden rozen geproduceerd die aan de gestelde kwaliteitscriteria voldeden. Daarbij werd minder warmte gebruikt dan een vooraf gedefi nieerde referentie, in combinatie met de warmte die middels de koeling werd geoogst was er geen extra warmte input nodig. De gewasverzorging was daarbij een belangrijke sleutel tot kwaliteit. Voor beheersing van meeldauw en Botrytis is het nodig de luchtvochtigheid beneden de 85 % te houden. Dit is bij een energiezuinig teeltwijze moeilijk te bereiken.

Projectnummer 14791
Startdatum 09-06-15
Einddatum 01-07-15
Afgerond Ja
Budget €606.263
Uitvoerder Improvement Center, PPO Glastuinbouw
Document

Dit onderzoek is geen project van Stichting Kennis in je Kas, maar is in het verleden uitgevoerd met financiële middelen vanuit het Productschap Tuinbouw. Er is voor gekozen om deze onderzoeken onder te brengen op de website van Kennis in je Kas, zodat het onderzoek, de doelstellingen en de resultaten blijvend terug te vinden zijn.

Meer projecten

CO2 voor de NL glastuinbouw

Afgerond

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas…

lees meer