Ondersteuning KaE 2021 (bio-energie/WKK)

Beschrijving

Doel:
Inzicht krijgen in de marktpositie van de WKK, feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen, informatie met betrekking tot de rol van de WKK in energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Kennis en informatie met betrekking tot bio-energie, beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++.

Projectbeschrijving:

Projectopzet:

Voor WKK (29 dagen):

  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (3 dagen meer dan vorig jaar)
  • Ondersteuning t.b.v. convenant 2030 (positie WKK in energiesysteem; energiebelasting WKK; eenmalig 5 dagen extra ten opzichte van vorig jaar)

Voor Bio-energie (30 dagen):

  • Twee bijeenkomsten/excursie studiegroep bio-energie (vergassing; CO2 gebruik uit houtstook; 2 dagen minder dan vorig jaar)
  • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen
  • Stappenplan/rekentool update; factsheet over CO2 uit rookgasreiniging/warmtepomp
  • Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE.

Te overwegen extra onderwerpen:
Blue Terra heeft expertise in huis op veel meer onderwerpen om te ondersteunen met kennis/analyse. Dit betreft bijvoorbeeld CO2 opslag, Zonthermie, Aquathermie, Zon-PV, Warmtepompen, Warmteopslag.

Projectnummer E21006
Startdatum 01-08-21
Einddatum 30-06-22
Afgerond Nee
Budget €69.150
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in…

lees meer

Aanpak CABY virus

Lopend HND in Plantgezondheid

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

lees meer