Herkomst onverwachte gewasbeschermingsmiddelen in waterkwaliteitsmetingen

Beschrijving

Doel:
Doel is het achterhalen van de herkomst van een zevental werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen die geen toelating meer hebben in de glastuinbouw, maar nog wel voor overschrijdingen zorgen in waterkwaliteitsmetingen.

Projectbeschrijving:
De hoofdvraag is: Kunnen de concentraties van de onverwachte probleemstoffen verklaard worden uit ander gebruik dan in de glastuinbouw of uit nalevering uit sediment of bodem?

Deelvragen:

 • Kunnen de onverwachte probleemstoffen zich goed binden aan bodemdeeltjes en zo ja, wat is er bekend over nalevering uit sediment, invloed van peilverhoging of emissie uit oude kasgrond (van soortgelijke stoffen)?
 • Is het concentratieverloop van deze onverwachte probleemstoffen over de jaren consistent met een patroon van nalevering? Kunnen hernieuwde pieken in concentraties gerelateerd worden aan verstoring van de waterbodems door bijvoorbeeld baggeren? Of wordt de nalevering beïnvloed door factoren zoals saneringen van tuinbouwgebieden, veranderingen in peil- en grondwaterstand, en klimaatverandering?
 • Zijn deze middelen nog toegelaten als (dier)geneesmiddel of voor particuliergebruik?
 • Kan er sprake zijn van illegaal gebruik voor toepassingen in bijvoorbeeld wietteelt?

Aanpak:

 1. Literatuurstudie naar de fysisch-chemische eigenschappen van de probleemstoffen die van invloed zijn op binding aan de (water)bodem, mate van oplossing en vrijkomen/nalevering, ook door mogelijke veranderingen in bodem, grondwater en waterpeilen
 2. Verzamelen en analyseren van concentratietrends in meetgegevens van de verschillende waterschappen voor de onverwachte probleemstoffen.
 3. Interviewen experts
 4. Mogelijk gebruik buiten de glastuinbouw analyseren (Quickscan)
 5. Bepalen van mogelijkheden voor handelingsperspectief
 6. Rapportage
 7. Kennisverspreiding naar doelgroepen door middel van vakblad en presentatie

Projectleiding en afstemming met opdrachtgever/begeleidingscommissie.

Projectnummer W21001
Startdatum 01-07-21
Einddatum 30-06-22
Afgerond Nee
Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof

Meer projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend Kas als Energiebron

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in…

lees meer

Aanpak CABY virus

Lopend HND in Plantgezondheid

Doel: Via diverse telers en ook via de alert dienst van International Society for Infectious Diseases wordt melding gemaakt dat het Cucurbit…

lees meer