Energieaspecten gewasgaas

Beschrijving

Doel:
Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit dit project geeft telers handvaten evenals onderbouwing om zuiniger met energie om te gaan door het toepassen van gewasgaas.

Projectbeschrijving:
Insectengaas lijkt een belangrijke troef in de gewasbescherming. In sommige gewassen en tegen sommige plagen is het mogelijk zelfs de laatste troef. Het pakket chemische middelen neemt in rap tempo af en er komt nauwelijks iets bij. Nieuwe, breed inzetbare biologische bestrijders zijn er eigenlijk niet. Bestaande middelen moeten beter benut worden. Uit proeven in 2022 en 2023 kwam het vermoeden naar voren dat gewasgaas energie technisch voordelen kan bieden. Bij enkele gewassen is een teeltversnelling waargenomen onder het gaas. Onduidelijk is waardoor dit is veroorzaakt.

Er wordt een praktijkproef uitgevoerd waarbij van een partij planten na het oppotten een deel van de planten met dezelfde oppotdatum, wordt afgedekt met gaas en een deel niet wordt afgedekt. Door groeimetingen te doen (versgewicht, drogestof, LAI, lengtegroei etc.) wordt de groeisnelheid van beide behandelingen bepaald. De verwachting is dat de planten onder het gaas sneller groeien. Om te kunnen bepalen waar dat door wordt veroorzaakt, worden klimaatmetingen uitgevoerd (ruimte- en pottemperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en bodemvocht. Deze metingen worden continue gemeten in alle 2 de behandelingen. Per behandeling komen er 5 temp/RV sensoren en 5 bodemvocht sensoren. Daarnaast gaan we bij elke behandeling continue het lichtniveau meten met een par-licht sensor en het CO2 gehalte met een CO2 meter.

Wanneer de groeisnelheden van beide behandelingen zijn bepaald, zal berekend worden wat het verschil in teeltduur betekent voor het energieverbruik per plant. De besparing van de teelt onder gaas zal berekend worden ten opzichte van de teelt zonder gaas. Wanneer temperatuurverschillen worden gemeten zal bepaald worden welke hoeveelheid energie bespaard kan worden als de temperatuur evenredig verlaagd wordt.

Projectnummer E24002
Startdatum 01-03-24
Einddatum 30-04-25
Afgerond Nee
Budget €31.800,-
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten