Ondersteuning KaE 2023 WKK / Bio-energie

Beschrijving

Doel:
Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling door:

  • Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK vermogen t.b.v. de energiemonitor WEcR
  • Beleidsondersteuning t.a.v. discussie methaanslip, energiebelasting, energiebesparingsplicht, CO2 sectorsysteem, stikstofdossier.

Kennis m.b.t. bio-energie delen in gebruikersnetwerk (CO2 afvangst); beleidsondersteuning m.b.t. regelgeving en SDE++, prijscap, verkenning aanhaken initiatieven benutting en verwerking laagwaardige biomassa (torrefractie i.c.m. vergassing).

Projectbeschrijving:
Voortzetting langjarige aanpak, ontstaan vanuit kennisbehoefte voor WKK en bio-energie t.b.v. beleid en implementatie.

Projectopzet: Voor WKK (47 dagen; is 5 meer dan vorig jaar):

  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor (6 dagen net als vorig jaar)
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (21; 3 dagen meer als vorig jaar)
  • Beleidsondersteuning positie wkk in energiesysteem; discussie methaanslip, energiebelasting, energiebesparingsplicht, CO2 sectorsysteem, stikstofdossier,  ad-hoc vragen (20 dagen; 8 extra t.o.v. vorig jaar)

Voor Bio-energie (9 dagen; is 17 minder dan vorig jaar):

  • Bijeenkomst studiegroep bio-energie (CO2 hergebruik);
  • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen

Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE, prijscap, verkenning aanhaken initiatieven benutting en verwerking laagwaardige biomassa (torrefractie i.c.m. vergassing).

Projectnummer E23002
Startdatum 01-04-23
Einddatum 30-04-24
Afgerond Nee
Innovatieprogramma Kas als Energiebron

Meer projecten

HNT telen in de praktijk

Lopend Kas als Energiebron

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat het geen verdienmodel voor Let’s Grow wordt, het aantal betrokken ondernemers breder wordt en het…

lees meer