Video: resultaten project 'Preventieve bladluisbeheersing'

Het onderzoek 'Preventieve bladluisbeheersing' levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak van bladluis in meerdere gewassen. Dit project van Kennis in je Kas draait om een stabieler ecosysteem om de opmars van plagen als bladluis te voorkomen of onderdrukken. In een korte video over de resultaten van dit KijK-onderzoek, gemaakt voor het Water- en PlantgezondheidEvent van donderdag 13 oktober, bespreekt biologische groenteteler Frank de Koning uit Tinte zijn ervaringen.

“Ik heb in dit KijK-onderzoek van dichtbij ervaren dat ‘Micromus variegatus’ aanslaat in mijn gewas", zegt De Koning. "Daarmee is de eerste stap gezet naar een nieuwe bestrijder tegen bladluis. Het bevestigt de noodzaak van gewasoverstijgend onderzoek. Bladluis is immers een probleem in meerdere teelten."
Margreet Schoenmakers, programmamanager Innovatie Water en Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, stelt in de video: “Binnen onze geïntegreerde teeltsystemen zijn we afhankelijk van een krimpend pakket aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Binnen dit onderzoek, maar ook in andere onderzoeken, ontwikkelen we kennis om die afhankelijkheid te verminderen. Een robuuster systeem vergroot de teeltzekerheid."

Bekijk de video hier.

Meer nieuws