Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie en waterstof, en op het gebied van gewasgaas.

Ondersteuning KaE 2024 WKK / Bio-energie / waterstof
Doel van dit project is meer inzicht krijgen in beslissingen over WKK, bio-energie en waterstof. Het project van BlueTerra bestaat uit onder meer het begeleiden van de ondernemersgroep Waterstof en het inventariseren van de marktpositie van WKK.

Energieaspecten gewasgaas
In dit onderzoek wordt de potentiële energiebesparing door gewasgaas onderzocht. Uit eerdere proeven kwam namelijk naar voren dat gewasgaas zorgt voor een sneller, en dus kortere teelt. Gekeken wordt wat daarvan de oorzaak kan zijn: minder uitstraling is van het gewas, betere benutting van warmte onder het gaas, een hoger CO2-niveau onder het doek of een hoger vochtniveau.

 

Meer nieuws