Projectoverzicht Kennis in je Kas aangevuld met nieuw onderzoek

Het overzichtsdocument van alle projecten op de website van Kennis in je Kas is aangevuld met de laatste projecten die zijn goedgekeurd door de programmaraad. Dat betekent dat onder andere de acht energieprojecten, die in maart van dit jaar groen licht hebben gekregen, zijn terug te vinden in het overzicht van alle KijK-projecten. Kennis in je Kas betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Het doel, de inhoudelijke beschrijving, tussentijdse nieuwsberichten en rapportages en de (toekomstige) resultaten van de diverse projecten zijn te vinden op de websites van Kennis in je Kas, Kas als Energie bron (energie), Glastuinbouw Waterproof (water) en Glastuinbouw Nederland (plantgezondheid), maar dus ook in het uitgebreide projectoverzicht.
Het projectoverzicht is terug te vinden op de website en via onderstaande link. Het betreft het overzicht van de projectjaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023  (tot en met april). Na elke bijeenkomst van de programmaraad van Kennis in je Kas wordt een update gemaakt. Op die manier loopt het overzicht parallel met de beschrijvingen van de door KijK gefinancierde onderzoeksprojecten op de website. 

Makkelijk en overzichtelijk
In samenwerking met de verantwoordelijke programmamanagers is het document samengesteld. Per onderzoeksprogramma wordt van alle lopende en reeds afgeronde projecten de stand van zaken weergegeven. Vanuit de inhoudsopgave is het mogelijk om direct naar het gezochte onderzoek te 'springen'. Het projectnummer onderaan elke beschrijving bevat tevens een rechtstreekse link naar de projectpagina van het onderzoek. Dit overzichtsdocument maakt het eenvoudiger om een totaalbeeld te krijgen van de lopende projecten die (deels) vanuit Kennis in je Kas worden gefinancierd, of om snel de status van een specifiek onderzoeksproject te kunnen bekijken.

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer