Project Virussensor afgerond

Telers geven aan dat het risico op een virusinfectie in de kas een belangrijke reden is om water niet te hergebruiken. Dit is dus een belangrijk obstakel voor de realisatie van de emissieloze kas in 2027. Daarom is er binnen dit project gezocht naar een handzame, real-time detectietechniek voor plantenvirussen in water. Een eerste prototype is binnen dit project ontwikkeld.

Op dit moment is er in de tuinbouw geen betrouwbare manier om continu en snel de aanwezigheid van virussen in het water aan te tonen. Aan de hand van criteria zoals gevoeligheid, kostprijs en traject naar commercialisatie zijn eerst een aantal kansrijke, op fluorescentie gebaseerde, meetprincipes vergeleken. Gekozen is voor een SPR fluorescentie methode en daarnaast is kort een methode onderzocht gebaseerd op Polymerase Ketting Reactie (PCR), namelijk de capsid integrity qPCR (ci-qPCR) methode.

In de laatste fase van het project is de fluorescente probe, gekoppeld aan een handzaam fiber-optisch systeem, gemaakt voor toepassing in de praktijk. Een CGMMV verdunningsreeks werd geanalyseerd en vergeleken met de Tecan fluorescentieassay. De verkregen resultaten toonden aan dat het mogelijk is om met deze eenvoudige prototype CGMMV aan te tonen in drainage water van een kas. Hiermee lijken we dus een methode in handen te hebben om te komen tot een handzame realtime virussensor.

Verdere ontwikkeling en optimalisatie van de ontwikkelde prototype is nodig om het in de praktijk te kunnen gebruiken. Dit houdt in dat de sensor moet worden getest en gevalideerd met meerdere monsters en desinfectiemaatregelen om de betrouwbaarheid te bepalen. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan de opzet van een vervolgproject.

Het project ‘Ontwikkeling virussensor’ is mogelijk gemaakt door Stichting Kennis in je Kas (KijK), Plantum, Stimuflori, Stowa en de Topsectoren Tuinbouw en Topsector Water, met medewerking van Sendot Research, Groen Agro Control, SCFF, KWR en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws