Programmaraad akkoord met vier energieprojecten

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is begin oktober akkoord gegaan met het voorstel van vier nieuwe energieprojecten. Het betreft de projecten: Lichtwinst met anti-condens coating, Nieuw glas op de kas, Energlik en het vervolg van het project Horticulture Data Protocol (HDP). Twee energieprojecten werden door de programmaraad aangehouden.

Projecten voor de thema’s Water en Plantgezondheid worden behandeld tijdens de volgende bijeenkomst. Onderstaand meer informatie over de goedgekeurde projecten, inclusief een link naar de projectpagina op de websites van Kennis in je Kas en Kas als Energiebron.

Lichtwinst met anti-condens coating
Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van betere kennis over het lichtverlies van hydrofiel gecoat glas in de praktijk, tijdens de condens-uren in de koude teeltmaanden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen telers een betere keuze maken voor het wel of niet toepassen van hydrofiele (anti-condens) coatings en zo ja, welke dan.

Nieuw glas op de kas
Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas afgezet tegenover andere opties (folies, plastic panelen). Ook de ontwikkelingen op het gebied van transparante isolerende materialen worden onderzocht om te komen tot een hoog-transparant, energiezuinig maar ook risicobestendig kasdek. Met deze kennis kunnen telers inschatten welke mogelijkheden beschikbaar zijn om de kas nog verder te isoleren.

Energlik
Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project Energlik. Er wordt ingezet op vier innovatietrajecten: (1) captatie, opzuivering en opslag van CO2 uit WKK rookgassen, (2) doorontwikkeling van dag- en nachtschermen, 3) optimalisatie van ontvochtiging en (4) ontwikkeling en optimalisatie van sensortechniek om de aanwezige schimmeldruk in de teelt op te volgen. Op termijn kunnen telers gebruikmaken van een CO2-afvangstinstallatie achter een WKK, betere schermen, betere ontvochtigingsinstallatie en sensoren voor schimmeldruk.

Vervolg Horticulture Data Protocol (HDP)
Doelstelling is het ontwikkelen van een standaard dataprotocol voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED-chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer: het Horticulture Data Protocol (HDP). Het protocol is ook bedoeld om alle datatransmissie in de kas te kunnen verzorgen. Hierdoor wordt de kostprijs van dimbare LED-belichting minder en eenvoudiger en zit een teler niet vast aan één (LED-)leverancier.

Meer nieuws