Kennis in je Kas verbetert communicatie met website en nieuwsmail

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Dat onderzoek moet wel worden gefinancierd; door álle glastuinbouwbedrijven in Nederland. Om telers adequaat op de hoogte te houden is een aparte website gemaakt voor Kennis in je Kas. Ook verschijnt er elke zes weken een nieuwsmail met daarin actuele informatie.

Kennis in je Kas is voor en door telers. Op de website en in de nieuwsmail komen betrokken telers daarom regelmatig in beeld en aan het woord. Uiteraard geeft de website ook heldere informatie over wat KijK is, hoe de financiering is geregeld, wat de verbindend verklaring van het ministerie van LNV behelst en waar de innovatieprogramma’s uit bestaat. De onderzoeken van die drie programma’s zijn te vinden op de website van KijK. De artikelen over tussenrapportages en eindverslagen worden echter ook in de toekomst gepubliceerd op de websites van de genoemde innovatieprogramma’s, zoals dat de afgelopen jaren ook het geval was.

Aanmelden nieuwsmail
Om telers te wijzen op de informatie op de nieuwe website, wordt elke zes weken een nieuwsmail gestuurd met daarin opgenomen de laatste nieuwsberichten van de website. Deze nieuwsmail wordt in eerste instantie gestuurd naar alle telers in het mailbestand van Glastuinbouw Nederland. De informatie uit dit bericht wordt tevens gestuurd naar de afzetorganisaties glasgroente en sierteelt. Telers die de nieuwsmail nog niet ontvangen, kunnen zich aanmelden via deze link. Leden van Glastuinbouw Nederland ontvangen de nieuwsmail automatisch. Afmelden kan altijd via de footer onderaan de nieuwsmail.

Meer nieuws