Jaarverslag 2022 Kennis in je Kas nu online

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft in haar vergadering van begin juni het jaarverslag over 2022 goedgekeurd. Dit verslag is opgesteld door programmamanager Henny van Gurp. De basisinformatie komt overeen met de eerste verslagen van KijK van de voorgaande drie jaren en is aangevuld met de specifieke informatie over 2022.

Klik hier voor het jaarverslag 2022.

In 2022 heeft de Programmaraad van Kennis in je Kas 33 projecten beoordeeld. Hiervan zijn 21 projecten goedgekeurd, 5 projecten aangehouden en 7 projecten afgekeurd. Bij de honorering van projecten spitst de discussie zich vaak toe op het aspect gewasoverstijgend/gewasspecifiek. Gewasoverstijgend is en blijft ook in 2022 het basisuitgangspunt, maar ook gewasspecifieke elementen kunnen deel uitmaken van een project. Daarbij is dan een financiële bijdrage vanuit de betrokken gewassen wel een voorwaarde. Dat kan op de manier zoals bij energie gebeurt. De inzet van KijK en gewascoöperaties wordt per project bepaald aan de hand van het collectief belang en gewasbelang in afstemming met de ondernemersgroepen. Er wordt ook rekening gehouden met het gewasareaal, in de zin dat kleine gewassen veelal wat minder financiën bijeen kunnen brengen dan grote gewassen.

Sectorbrede financiering
Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. In het verleden zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds 2019 moet de glastuinbouw zelf de financiering vinden om dit gewasoverstijgend onderzoek voort te zetten.

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer