Jaarverslag 2021 Kennis in je Kas gepubliceerd

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft afgelopen zomer akkoord gegeven voor het jaarverslag over 2021. Dit verslag is opgesteld door programmamanager Henny van Gurp, is samenwerking met Piet Broekharst. De basisinformatie komt overeen met het eerste verslag van KijK, dat ging over de jaren 2019 en 2020.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.

'Bij het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers', zo benadrukken  voorzitter Adri Bom-Lemstra en secretaris Ruud Paauwe van stichting Kennis in je Kas in hun voorwoord in het jaarverslag.

Brede steun
De Programmaraad, die bestaat uit negen telers, gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten. Door de Verbindend Verklaring zijn alle telers verbonden aan het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas. Dit betekent dat alle glastuinders meebetalen aan de toekomst van de sector. Gewasoverstijgende innovaties dragen bij aan versteviging van het concurrentie- en continuïteitsperspectief van de Nederlandse glastuinbouw. Via de genoemde themaprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vindt het onderzoek plaats en wordt veel aandacht besteed aan de kennisuitwisseling. Gedegen, gewasoverstijgend onderzoek is van groot strategisch belang voor onze sector. Naast het meer fundamentele, gewasspecifieke onderzoek. Dankzij de brede steun kunnen we als sector beschikken over ongeveer € 3 miljoen per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor jaarlijks in totaal dus ongeveer € 6 miljoen beschikbaar is. De telersbijdrage is € 350,- per hectare per jaar, conform de keuze van Ondernemersgroep KijK.

Sectorbrede financiering
Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. In het verleden zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds 2019 moet de glastuinbouw zelf de financiering vinden om dit gewasoverstijgend onderzoek voort te zetten.

Meer nieuws