Ion specifieke metingen zijn nauwkeurig en betrouwbaar

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor het gewas. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De ontwikkeling van een ion specifieke meter èn een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren en te automatiseren. De afgelopen jaren is binnen het onderzoek 'Ionspecifiek telen' de ion specifieke meter getest, de bemesting per fertigatiegift geoptimaliseerd en de stelling getoetst dat sub-optimale bemesting productiekost getoetst.

Uitvoering van het project
Om dit doel te realiseren is binnen het project gewerkt in vier werkpakketten. WP1; testen en verbeteren van ion-specifieke meetinstrumenten. WP2; bewijzen dat afwijkende voedingsoplossingen productie kost (via zuurstofverbruik). WP3; een semipraktijk test van het meetinstrument. WP4; een praktijkteelt met als subdoelen demonstratie van het meetinstrument voor telers.

Hoofdconclusie
Het apparaat heeft een voldoende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bereikt om in de praktijk te worden gebruikt. Met meer informatie over de samenstelling van de drain kunnen telers met meer vertrouwen het drainwater recirculeren en lozing voorkomen. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel om de emissie van nutriënten naar water terug te brengen tot nagenoeg nul. Met meer informatie over de samenstelling van het drainwater kunnen telers de blootstelling van planten aan suboptimale concentraties in de matten verminderen, wat bewezen energie kost voor de plant. Laboratoriumproeven lieten zien dat het zuurstofverbruik door de wortels hoger is bij een sub-optimale voedingsoplossing.

Het project Ion Specifiek Telen werd gefinancierd/mede mogelijk gemaakt door stichting Kennis in je Kas, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen, Priva, T. Stolze Installatietechniek, Royal Pride, Glastuinbouw Nederland en Geerten van der Lugt. Het project is uitgevoerd door (en onder leiding van) Wageningen University & Research BU Glastuinbouw met medewerking van Stichting Centre of Expertise Watertechnology.

Voor meer informatie zie het rapport

Meer nieuws