“Inbreng ondernemersgroepen is fundament van Kennis in je Kas”

“Het is spijtig dat er een grote crisis nodig is voor het gewenste brede draagvlak voor Kennis in je Kas, maar het belang van gewasoverstijgend onderzoek is door geen teler meer te ontkennen.” Dat zegt vaste planten-, pot- en perkplantenteler Arnoud van der Knaap, lid van de Programmaraad van Kijk. Hij pleit voor een grotere betrokkenheid van telers bij ondernemersgroepen voor de verschillende gewassen. “Voor telers, door telers, dat is immers de kracht van het programma.”

Als achtste in de rij interviews met leden van de Programmaraad van KijK onderschrijft ook Arnoud van der Knaap dat de beoordeling van onderzoeksvoorstellen inmiddels naar wens verloopt. “Hoe beter de voorstel dat al door de ondernemersgroepen is beoordeeld, hoe efficiënter wij een project kunnen beoordelen. In het begin hadden we meer discussie over de maten waarop een project gewasoverstijgend is, maar daarin zijn goede stappen gezet.” De teler uit De Kwakel is ook content met de samenwerking met de projectmanagers van de programma’s Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, Glastuinbouw Waterproof en Kas als Energiebron. “Wij hebben niet alle specifieke kennis over alle onderwerpen paraat, dan is een toelichting vanuit de programma’s erg nuttig.”

Onderzoeksvoorstellen
Arnoud van der Knaap vindt het jammer dat nog niet alle telers de noodzaak van Kennis in je Kas onderschrijven. “Bedrijven met een koude teelt of met een kleine warmtebehoefte zien de meerwaarde niet altijd. We moeten wellicht nog wat extra energie stoppen in de communicatie met telers in bepaalde, kleinere gewasgroepen. Dan kunnen we nogmaals benadrukken dat ze zelf ook onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. Dat hoeven echt geen tot in de details uitgewerkte voorstellen te zijn.” Het doen van voorstellen is zeer laagdrempelig en kan zelfs via een paar invulvelden op de website van Kennis in je Kas.
Het programmaraadslid snapt dat ondernemers in de huidige tijd - van energiecrisis en oorlog in Oekraïne - kritisch zijn op hun uitgaven. “Maar we moeten niet vergeten dat de meeste telers, met name in de sierteelt, daarvoor een goed jaar hebben gehad. En dat onderzoek op gebied van energie, plantgezondheid en water essentieel is, dat toont de huidige periode wel aan. Onderzoeken van met name Kas als Energiebron zijn nu relevanter dan ooit. Ontbrak bij de lage gasprijzen hier en daar de noodzaak van energiebesparing wellicht nog, dat is nu totaal anders. Het raakt iedereen in zijn of haar portemonnee, dus zien ook klimaatsceptici in dat dit de enige weg is.” Hij noemt het wel zeer spijtig dat daar een energiecrisis en zelfs een oorlogssituatie voor nodig is.

Pioniers en volgers
Hij wil het belang van Kennis in je Kas ook zeker niet alleen ophangen aan energie. “Ook de andere thema’s hebben we goed in beeld. Neem de druk op het middelenpakket, dat is zeker ook een prioriteit van de gehele glastuinbouw. Hoe schraler dat pakket, hoe groter de urgentie. Dat verschilt nu nog per gewasgroep, maar vroeg of laat krijgt elke teler te maken met weggevallen middelen. Dan is het belangrijker dat er veel onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld plantweerbaarheid. De regelgeving op gebied van plantgezondheid wordt alsmaar strenger, met gericht onderzoek kun je bepaalde ontwikkelingen voor blijven.”
Bij elke ontwikkeling of transitie zijn er pioniers en volgers, stelt Arnoud van der Knaap. “Als we niets doen aan breedgedragen, collectief onderzoek, dan lopen de voorlopers vast en hebben de volgers niemand om te volgen.”

Steentje bijdragen
Een breder draagvlak en grotere betrokkenheid, dat zijn naar zijn mening de belangrijkste verbeterpunten voor Kennis in je Kas. In beide gevallen ligt er belangrijke taak bij zijn collega-ondernemers. “Ik zou graag zien dat ondernemers, ook bij de kleinere gewasgroepen, actief een steentje bijdragen aan onderzoek. Dat kan in de sierteelt eventueel ook via de FPC’s van de veiling. Zonder inbreng van nieuwe ideeën van ondernemers, droogt de onderzoeksvraag op. Daar is nog veel te winnen. Meedenken met Kennis in je Kas zorgt vervolgens automatisch voor een grotere betrokkenheid.”

Meer nieuws