Goedgekeurde KijK-projecten Energie binnenkort gepubliceerd

Tijdens de vergadering van de programmaraad van Kennis in je Kas van dinsdag 28 maart jl. is niet alleen een project voor Plantgezondheid goedgekeurd (zie onderstaande link), maar werd ook groen licht gegeven aan een groot aantal Energie-projecten. Het nieuwsbericht over deze projecten, inclusief de verwijzing naar de projectpagina's, wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op de website van Kennis in je Kas.

De onderzoeksprojecten die zijn goedgekeurd door de Programmaraad van Kennis in je Kas worden op meerdere websites gedeeld. Op de websites van de onderzoeksprogramma's Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid (via website Glastuinbouw Nederland) staan alle lopende en reeds afgeronde projecten voor de betreffende thema's, dus ook onderzoek dat niet door KijK wordt gefinancierd. De projectbeschrijvingen van KijK-onderzoek zijn te vinden op de website van Kennis in je Kas.
Op de homepage staat naast de kolom met het laatste nieuws een kolom met onderzoeksprojecten. Die zijn gerangschikt op chronologische volgorde (het laatste goedgekeurde project staat bovenaan). Onderzoek voor Energie, Water en Plantgezondheid staat in deze lijst door elkaar. Bezoekers van de website die per thema een beeld willen krijgen van lopend en afgerond onderzoek, kunnen daarvoor ook het geactualiseerde projectoverzicht raadplegen. Als projecten zijn goedgekeurd en de projectpagina's zijn gemaakt, wordt nieuw onderzoek aan dit overzicht toegevoegd.

Het overzicht van de projecten, met linkjes naar de projectpagina's, is hier te vinden.

Meer nieuws

Twee nieuwe KijK-projecten

De Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft over twee nieuwe energieprojecten positief geoordeeld, namelijk op het gebied van WKK, bio-energie…

lees meer