Facturatie Kennis in je Kas 2021 van start

De facturatie van de bijdrage Kennis in je Kas (KijK) voor boekjaar 2021 is op woensdag 13 oktober van start gegaan. De bijdrage is gelijk aan eerdere jaren en bedraagt € 350,- per hectare.

Met KijK wordt nieuwe kennis ontwikkeld via gewasoverstijgend onderzoek op het gebied van energie, plantgezondheid en water & milieu. Daarmee kunnen Nederlandse glastuinbouwondernemers de concurrentiepositie blijven behouden en inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en maatschappij. Afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het verbeteren van de communicatie, zo kunnen glastuinbouwondernemers zich nu aanmelden voor de KijK-nieuwsbrief. Dat kan via deze link.

AVZ administraties
De inning van de telersbijdrage is neergelegd bij een extern administratiekantoor, AVZ Administraties, zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven. Als gevolg van deze opzet kan het zijn dat facturen in de spambox komen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u het e-mailadres van AVZ administraties opslaat in uw contactlijst, of als ‘veilig’ registreert. Het e-mailadres waarvan u de factuur ontvangt is: kijk@avzadministraties.nl.

KijK betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek in de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, en Glastuinbouw Waterproof. De afgelopen jaren zijn die projecten gefinancierd uit eerdere collectieve middelen. Sinds begin 2019 vindt de collectieve financiering plaats via Kennis in je Kas.

Meer nieuws